h

Nieuws van de afdeling

18 oktober 2016

Huren in Voorschoten veel te duur

Foto: SP / SP

Huurders zijn in Voorschoten slecht af. De huren van corporatiewoningen zijn de hoogste van de regio. Een Voorschotense huurder betaalt gemiddeld 69,- per maand meer huur dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit de lokale monitor wonen, die deze week is gepresenteerd.

Lees verder
18 september 2016

Wel samenwerking, geen fusie

De SP heeft in de raadscommissie Burger en Bestuur gepleit voor samenwerking in de Leidse regio. Tegelijkertijd moet het duidelijk zijn dat fusie niet gewenst is.

Lees verder
16 september 2016

Samen voor een groene Duivenvoordecorridor

De SP-fracties van Voorschoten en Zuid-Holland hebben gezamenlijk een werkbezoek aan de Duivenvoordecorridor gebracht. Beide fracties zetten zich in om de Duivenvoordecorridor zogroen mogelijk te houden.

Lees verder
13 september 2016

SP in actie voor zorg

Foto: Andrien van Roon

Tijdens het weekend van Voorschoten heeft de SP aandacht gevraagd voor het nationaal zorgfonds. Veel Voorschotenaren waren hierin geïnteresseerd.

Lees verder
8 juli 2016

Beschut werk is betaald werk

Een SP-voorstel om een pilot voor onbetaald beschut werk te schrappen is aangenomen door de gemeenteraad. Hierdoor blijft beschut werk ook betaald werk. SP-raadslid Erik Maassen is verheugd: "Als het gaat om werk, moet er ook gewoon betaald worden."

Lees verder
12 april 2016

Gemeente moet kringloopwinkel behouden

De SP vindt dat de kringloopwinkel behouden moet blijven voor Voorschoten. Raadslid Erik Maassen vindt dat de gemeente moet ingrijpen, om te voorkomen dat de kringloopwinkel eind april sluit. “De kringloopwinkel doet goed werk en biedt mensen een betaalbaar alternatief. Dit mag niet verdwijnen,” aldus Maassen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier