h

Nieuws uit 2011

17 december 2011

SP inzamelactie Voedselbank levert veel op

De opbrengst van de eerste dag van de voedselbankactie is enorm. De SP haalde 44 dozen met goederen op voor de voedselbank. Zo veel kon de voedselbank Voorschoten niet in één keer verwerken. Daarom zal een deel van de opbrengst naar de voedselbank Leiden gaan. 

De reacties van het winkelende publiek waren overwegend positief op de vraag 'Neemt u een extra boodschap mee voor de voedselbank?'. De inzamelactie leverde dan ook een grote partij goederen op, varierend van wasmiddel tot allerlei houdbare levensmiddelen. Komende zondagmiddag herhaalt de SP deze inzamelactie in de C1000. Kijk hier naar een tv-reportage van de actie.

Lees verder
10 december 2011

SP zamelt goederen in voor voedselbank

De voedselbank Voorschoten kampt al enige tijd met een tekort aan goederen. Als gevolg van de crisis melden zich steeds meer mensen aan bij de voedselbank, terwijl winkels minder restpartijen kunnen schenken. Daarom zamelt de SP Voorschoten op 17 en 18 december goederen in voor de voedselbank. “Juist in tijden van crisis is de voedselbank hard nodig,” stelt SP-voorzitter Erik Maassen.

“Door het gure bezuinigingsbeleid van de regering komen steeds meer mensen in de problemen. Het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft is al 1 miljoen, en stijgt nog verder. De SP vindt dat deze mensen ondersteund moeten worden. Als de regering hen aan alle kanten kort, moeten ze tenminste nog bij de voedselbank terecht kunnen.” De SP heeft signalen ontvangen dat de voedselbank Voorschoten de toeloop niet meer aan kan. Maassen: “Wij kennen cliënten van de voedselbank aan wie gevraagd is om de ondersteuning te stoppen om anderen te kunnen helpen. De situatie is echt nijpend.” Op zaterdag 17 december staat de SP van 11.00 uur tot 17.00 uur in de Albert Heijn. Op zondag 18 december staat de SP van 16.00 uur tot 18.00 uur in de C1000. De SP geeft alle geïnteresseerde klanten van de winkels een boodschappenlijstje met artikelen die de voedselbank goed kan gebruiken.

Lees verder
26 november 2011

Demonsteer mee tegen afbraak sociale werkplaats

Op 10 december organiseert de SP, in samenwerking met de FNV en de PvdA, de grote landelijke manifestatie ‘Armoede werkt niet’ tegen de afbraak van de sociale werkplaatsen door het kabinet. Deze manifestatie is in de Brabanthallen in Den Bosch. Om er voor te zorgen dat iedereen bij deze manifestatie aanwezig kan zijn wordt er vanuit het hele land busvervoer geregeld. Aanmelden voor een bus kan op: www.armoedewerkniet.nl/busvervoer

Lees verder
27 september 2011

Ook in Voorschoten veel onvrede met kabinetsplannen

Uit een peiling, die de SP afgelopen weekend op de braderie in de Schoolstraat hield, blijkt dat ook in Voorschoten veel onvrede over de voorgenomen bezuinigingen leeft. 87% van de respondenten gaaf aan het oneens te zijn met de kabinetsplannen. SP-voorzitter Erik Maassen: “Veel mensen gaven aan de keuzes van het kabinet niet te begrijpen. Vooral het feit dat de mensen die het al moeilijk hebben nu moeten inleveren wordt als oneerlijk ervaren.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier