h

Ook in Voorschoten veel onvrede met kabinetsplannen

27 september 2011

Ook in Voorschoten veel onvrede met kabinetsplannen

Uit een peiling, die de SP afgelopen weekend op de braderie in de Schoolstraat hield, blijkt dat ook in Voorschoten veel onvrede over de voorgenomen bezuinigingen leeft. 87% van de respondenten gaaf aan het oneens te zijn met de kabinetsplannen. SP-voorzitter Erik Maassen: “Veel mensen gaven aan de keuzes van het kabinet niet te begrijpen. Vooral het feit dat de mensen die het al moeilijk hebben nu moeten inleveren wordt als oneerlijk ervaren.”

Tijdens de braderie in de Schoolstraat vroeg de SP mensen om hun mening over het kabinetsbeleid. SP-er Maassen: “De SP wil graag weten wat er echt leeft onder de mensen. Daarom houden we vaak enquêtes en peilingen. In dit geval bevestigt de uitslag het gevoel dat wij al hadden: Mensen snappen best dat er bezuinigd moet worden, maar de keuzes die daarbij gemaakt worden begrijpen ze niet.”

U bent hier