h

Nieuws van de afdeling

11 november 2016

SP kiest voor zorg en wonen

Foto: Elzelien van der Starre

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SP opgeroepen niet te bezuinigen op zorg. De slechte positie van huurders in Voorschoten heeft de SP aan de kaak gesteld. Twee voorstellen van de SP om het openbaar vervoer te verbeteren (een buslijn naar Wassenaar en betere fietsenstalling op station Voorschoten) zijn door de raad aangenomen. De hele spreektekst van fractievoorzitter Erik Maassen tijdens de algemene beschouwingen staat hieronder.

Lees verder
30 oktober 2016

Grondlegster SP Voorschoten overleden

Op 17 mei 2016 is Pieternel De Zwart-Honders op 89-jarige leeftijd te Rhenoy overleden. Zij was in de jaren '70 de grondlegster van de SP-afdeling Voorschoten. Een persoonlijk in memoriam van haar oude strijdmakkers.

Lees verder
28 oktober 2016

Gemeenteraad wil bemiddeling bij Voor Elkaar

De gemeenteraadsfracties van CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA zijn erg geschrokken van het nieuwsbericht over een vertrouwensbreuk bij Voor Elkaar Voorschoten. Zij vrezen dat de kwaliteit van het werk van Voor Elkaar hieronder lijdt. Daarom vragen zij de gemeente om een onafhankelijke mediator aan te stellen.

Lees verder
21 oktober 2016

Gemeente moet boze Vlietwijkers tegemoet komen

Foto: Lyonne Maassen

De ophef die in de Vlietwijk is ontstaan over de rioolwerkzaamheden moet snel door de gemeente worden opgelost. De bewoners voelden zich overvallen toen op een informatieavond bleek dat ze zelf hun tuinen moeten gaan ophogen. De SP vindt dat de gemeente met Woonzorg Nederland een oplossing moet verzorgen.

Lees verder
18 oktober 2016

Huren in Voorschoten veel te duur

Foto: SP / SP

Huurders zijn in Voorschoten slecht af. De huren van corporatiewoningen zijn de hoogste van de regio. Een Voorschotense huurder betaalt gemiddeld 69,- per maand meer huur dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit de lokale monitor wonen, die deze week is gepresenteerd.

Lees verder
18 september 2016

Wel samenwerking, geen fusie

De SP heeft in de raadscommissie Burger en Bestuur gepleit voor samenwerking in de Leidse regio. Tegelijkertijd moet het duidelijk zijn dat fusie niet gewenst is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier