h

Situatie Voorschoten zorgelijk na wethouderswissels

2 juni 2017

Situatie Voorschoten zorgelijk na wethouderswissels

De wethouderswissels maken de  situatie in Voorschoten extra zorgelijk. Voorschoten staat onder provinciaal toezicht: er moeten oplossingen worden gevonden voor structurele financiële problemen. Ook is de ambtelijke organisatie midden in een hoognodige reorganisatie en wordt er volop nagedacht over de toekomst van Voorschoten in de Leidse regio. Volgens de SP een heel ongelukkig moment om twee van de drie wethouders met een inwerkprogramma te laten starten.

De SP heeft er weinig vertrouwen in dat de nieuwe wethouders Mol en Rasch Voorschoten uit de problemen kunnen brengen. Fractievoorzitter Erik  Maassen: “Zij zijn juist mede verantwoordelijk voor de problemen van Voorschoten.” De provincie heeft Voorschoten onder curatele geplaatst nadat de meerderheid van de gemeenteraad de begroting had opengebroken. De fracties van VVD, CDA en ONS wilden zo graag belastingverlaging voor mensen met een hele dure woning, dat zij een gat van 1 miljoen euro in de begroting hebben geschoten.

Maassen: “Mol en Rasch waren samen met het CDA de indieners van dat plan. Zij hebben dat toen doorgedrukt, ondanks waarschuwingen van de toenmalige wethouders dat het erg onverstandig was. Nu staat Voorschoten onder curatele en zijn Mol en Rasch de wethouders die dit probleem moeten gaan oplossen. Ik heb daar geen vertrouwen in.”

Wachtgeld
Een ander element aan de wethouderswissels dat de SP niet lekker zit, is het uitkeren van wachtgeld. Volgens de wet hebben aftredende wethouders daar recht op. De SP vindt het erg ongepast dat  aftredende wethouder  Nieuwenhuizen in een interview heeft gezegd dat zij zich na haar aftreden ‘gaat oriënteren op een nieuwe baan’. Maassen: “als je bij je baas ontslag neemt omdat je op je gemak iets nieuws wil zoeken, heb je geen recht op een uitkering. Geen WW, geen bijstand, helemaal niets. Maar een wethouder kan een jaar voor de afloop van haar termijn zonder problemen afscheid nemen en met een fors wachtgeld gaan zoeken naar een nieuwe uitdaging. Dat is wettelijk toegestaan, maar het klopt natuurlijk van geen kant.” De gemeente Voorschoten betaalt het wachtgeld voor haar voormalige wethouders totdat zij een nieuwe baan hebben gevonden.

U bent hier