h

PROVINCIALE PARTIJEN ZUID-HOLLAND ROEPEN OP TOT OPENHEID EN TRANSPARANTIE IN CASUS VLIETLAND

25 september 2023

PROVINCIALE PARTIJEN ZUID-HOLLAND ROEPEN OP TOT OPENHEID EN TRANSPARANTIE IN CASUS VLIETLAND

Foto: SP

De fracties GroenLinks-PvdA, BBB, D66, PvdD en SP roepen de gemeenteraad en gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg op tot transparantie en openheid in het proces rondom de bouw van vakantievilla’s in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Hiermee versterken de partijen een eerdere oproep van lokale fracties, en een van de coalitie van burgerorganisaties die zich met het gebied bezighouden.

De gemeenteraad zal op 26 september vergaderen over een voorstel over de ontwikkelingen die plaatsvinden in Vlietland, wat de geheimhouding van het advies dat mr. T. Lam over de plannen aan de gemeenteraad heeft uitgebracht moet bekrachtigen. Datzelfde geldt voor een stuk van B&W waarin een ambtelijk juridisch advies, opmerkingen van de gemeentelijke huisadvocaat en het advies-Lam zijn gebundeld. Een aantal partijen in de raad, evenals verschillende burgerorganisaties, hebben juist opgeroepen de stukken volledig vrij te geven.
 
De statenleden Lamers, Maat (beiden GroenLinks-PvdA), Merks (BBB), Rozenberg (D66), Van Viegen (PvdD) en Hoogendam (SP) roepen in het kader van betrokken en transparant bestuur op tot openheid. De ontwikkelingen in Vlietland maken in onze omgeving veel gevoelens los. Recent heeft het Burgerinitiatief Vlietland gedreigd met een gang naar de rechter als aan bepaalde WOO-verzoeken niet wordt voldaan en documenten geheim blijven, waaronder juridisch advies over de plannen. Hiervan zijn wel publieksversies verschenen, maar deze lijken tegenstrijdigheden op te roepen. Deze ontwikkelingen doen wat betreft de fracties het vertrouwen van burgers in dit proces geen goed. In plaats daarvan zou er gekeken moeten worden naar het bieden van een passende oplossing die alle partijen de ruimte geeft om deel te nemen aan het proces met dezelfde informatiepositie.
 
Natuur- en recreatiegebied Vlietland is eigendom van de provincie, maar al jaren in erfpacht uitgegeven. Provinciale Staten zullen dit jaar nog vergaderen over ruimtelijke ontwikkeling in het gebied, waar de provincie nog wel een rol in heeft. Verschillende fracties, waaronder GroenLinks-PvdA, D66 en Partij voor de Dieren, hebben in het verleden schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen in Vlietland. De partijen geven aan de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen, en zich in te blijven zetten voor openheid en transparantie in het proces.

Reactie toevoegen

U bent hier