h

Bezuinigingen herstelplan moeten echt anders

10 maart 2017

Bezuinigingen herstelplan moeten echt anders

Foto: Lyonne Maassen

De SP heeft flinke kritiek op de keuzes die de gemeente maakt voor het herstelplan. Vooral de voorgestelde bezuinigingen op zorg, armoedebeleid en subsidies voor verenigingen schieten fractievoorzitter Erik Maassen in het verkeerde keelgat: “Als een kleine vereniging zijn subsidie verliest, of het WMO-vervoer niet meer door de gemeente wordt betaald,  dan raak je inwoners van Voorschoten echt heel hard. Zo moet je dat niet doen.” Ook wil de SP het zwembad open houden.

Wat bij de SP vooral verkeerd gevallen is, zijn de voorstellen om te bezuinigen op armoedebeleid en sociaal raadslieden. “We hebben het hier over de mensen bij wie elk tientje van belang is. Daar wil de gemeente op bezuinigen. En de sociaal raadslieden hebben een hele belangrijke taak om juist mensen in problemen te ondersteunen. Zo’n taak kan je niet zomaar schrappen.”

Maassen beseft zich goed dat dit betekent dat ergens anders geld vandaan moet komen. De provincie eist immers een sluitende begroting. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. “Ik vraag liever een tientje per maand extra gemeentebelasting aan bewoners van huizen die meer dan een miljoen waard zijn, dan dat ik de armoederegeling of de subsidies aan verenigingen schrap.”

Eerlijke oplossingen
De  SP vindt het belangrijk dat er naar eerlijke oplossingen wordt gekeken. De reden dat de provincie Voorschoten onder toezicht heeft gesteld is dat VVD, ONS en CDA de begroting van 2017 opengebroken hebben. “Voorschoten zat al in zwaar weer, maar de coalitiepartijen vonden het nodig om 1 miljoen belastingverlaging uit te delen. Dat was onverantwoord,” zegt Maassen hierover. De SP heeft al eerder voorgesteld om die fout te herstellen. Nu stelt de gemeente dat ook voor. Het herstelplan lijkt een forse belastingverhoging te bevatten, maar volgens Maassen valt dat wel mee. “Het is vooral het rechtzetten van een fout, een onbedoelde belastingverlaging in 2017.”    

Zwembad
De SP zet zich in om het zwembad van de lijst met bezuinigingen te krijgen. Dat zal niet gemakkelijk zijn, aangezien het gaat om een fors bedrag van 400.000,- euro per jaar. “Dat is meer dan alle bezuinigingen op subsidies voor verenigingen. Als je het zwembad open wil houden, moet je wel bedenken hoe je dat gaat betalen.” De SP wil dat er snel een plan wordt gemaakt om ambtenaren van Voorschoten en Wassenaar in één gebouw te huisvesten. Maassen: “Hiermee kan 500.000,- euro per jaar worden bezuinigd. Met dat geld kunnen we het zwembad open houden.”

Reactie toevoegen

U bent hier