h

Geld voor armoedebestrijding moet voor armoedebestrijding blijven

17 april 2017

Geld voor armoedebestrijding moet voor armoedebestrijding blijven

De rijksoverheid heeft geld ter beschikking gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen: de zgn. ‘Klijnsma-gelden’. Voor Voorschoten is dat voor de komende jaren een bedrag van € 83.000 per jaar. Het college stelde in de raadsvergadering van 6 april jl. voor dit geld te gebruiken voor het sluitend maken van de begroting. GroenLinks, PvdA en SP leek dit geen goed idee en zij stemden tegen. VVD, ONS, CDA en D66 stemden voor, waarmee het voorstel werd aangenomen.

De regering heeft extra geld ter beschikking gesteld  om armoede onder kinderen te bestrijden. In Voorschoten loopt 7,9% van de kinderen kans op armoede. Voor gezinnen in deze situatie is het heel lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Anders dan voor hun vriendjes en vriendinnetjes, is het voor kinderen uit deze gezinnen niet mogelijk om lid te worden van een sportclub of om naar muziekles te gaan. De overheid vindt het belangrijk om deze kinderen mee te kunnen laten doen en heeft daarvoor middelen gereserveerd. Dit geld wordt via de gemeenten verdeeld.

Armoedeconferentie
De gehele raad vindt het belangrijk dat alle kinderen in Voorschoten mee kunnen doen. GroenLinks, PvdA en SP vinden dat we dan ook moeten zorgen dat dit kan. Binnenkort organiseert de gemeente een armoedeconferentie, waarin nader ingezoomd wordt om de omvang en ernst van deze problematiek in Voorschoten.  PvdA, GroenLinks en SP stellen voor dit moment af te wachten, om daarna op basis van een volledig beeld het gesprek over het bestrijden van armoede in de gemeente met elkaar te voeren. Pas dan weten we  of de regelingen die Voorschoten nu al heeft toereikend zijn, en of de ‘Klijnsma-gelden’ in Voorschoten nodig zijn. Het argument van college en coalitiepartijen dat er een sociale reserve is, volstaat niet.

Hier gaat het om middelen die bestemd zijn voor het hele sociaal domein, en aan deze reserve is bovendien vorig jaar in deze gemeente een maximum gesteld. Daarbij komt dat er vorig jaar tijdens de begrotingsbesprekingen al meer dan een miljoen euro aan zorggeld is doorgesluisd naar het sluitend maken van de begroting. Dat vonden de drie fracties allereerst riskant, omdat het onbekend is hoeveel geld er in de toekomst nodig is voor zorg en ondersteuning, mede gezien de vergrijzing in de gemeente. De fracties waren bovendien van mening dat het oneigenlijk is om middelen van het rijk die bestemd zijn voor zorg in te zetten om problemen op te lossen die ontstaan zijn door onverantwoord financieel beleid door college en raad.

Onderdeel van niet-aangenomen herstelplan
Bovendien was het voorstel om de ‘Klijnsma-gelden’ in te zetten voor de begroting een  onderdeel van het herstelplan dat niet is aangenomen. Het is niet juist om een onderdeel van dat plan alsnog toch uit te voeren. De begroting moet op orde komen, maar niet met rijksgeld dat is bestemd voor de kwetsbaarste groepen. "Als een ander onderdeel van het herstelplan, zoals de bezuinigingen op verenigingssubsiddies of het zwembad, toch zou in de gemeenteraad zou worden behandeld, zou er veel ophef zijn geweest. En terecht. De publieke tribune had vol gezeten. Maar nu gaat het niet om goed georganiseerde mensen, maar om kwetsbare kinderen," aldus SP-fractievoorzitter Erik Maassen.

SP, GroenLinks en PvdA dienden daarom een amendement in om de ‘Klijnsma-gelden’  in te zetten  voor armoedebestrijding. Wethouder Binnendijk (CDA) zei dat het ook mogelijk was nu niets te doen, maar bij de begroting in het najaar hierover een besluit te nemen. Dat vonden de drie fracties een goed idee: dan is de armoedeconferentie geweest en is er meer bekend. Helaas steunden alleen SP, GroenLinks, en PvdA dit plan.

Met het aannemen van het raadsvoorstel door VVD, CDA, ONS en D66, worden middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor het tegengaan van armoede in de gemeente Voorschoten, gebruikt voor dichten van gaten in de begroting. Dat is een oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld! 

(gezamenlijk persbericht van GroenLinks, PvdA en SP, geredigeerd voor deze website)

U bent hier