h

Gemeenteraad wil bemiddeling bij Voor Elkaar

28 oktober 2016

Gemeenteraad wil bemiddeling bij Voor Elkaar

De gemeenteraadsfracties van CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA zijn erg geschrokken van het nieuwsbericht over een vertrouwensbreuk bij Voor Elkaar Voorschoten. Zij vrezen dat de kwaliteit van het werk van Voor Elkaar hieronder lijdt. Daarom vragen zij de gemeente om een onafhankelijke mediator aan te stellen.

In het Leidsch Dagblad van 28 oktober werd melding gedaan van een vertrouwensbreuk tussen enerzijds de medewerkers en vrijwilligers van Voor Elkaar Voorschoten en anderzijds het bestuur en de interim-directeur. Vicevoorzitter Van der Klis spreekt in dat artikel over medewerkers die de organisatie moedwillig willen beschadigen.

Dat een bestuurslid van Voor Elkaar zich in het openbaar zo uitlaat over haar medewerkers is volgens de politieke partijen alarmerend. CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA willen dat het conflict zo snel mogelijk wordt opgelost om de kwaliteit van de ondersteuning van vrijwilligerswerk in Voorschoten niet in gevaar te brengen. Zij vragen de wethouder daarom een onafhankelijke mediator aan te stellen.

Al eerder werd er door medewerkers een klokkenluidersbrief gestuurd. CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA vinden dat de opstellers van die brief aanspraak moeten kunnen maken op de wettelijk geregelde  bescherming voor klokkenluiders.

Voor Elkaar Voorschoten ontvangt een jaarlijkse subsidie van ruim 400.000 euro om belangrijk gemeentelijk beleid uit te voeren.  De politieke partijen vinden daarom dat de gemeente moet kunnen ingrijpen als de taken door interne problemen onder druk komen te staan.

 

U bent hier