h

Huren in Voorschoten veel te duur

18 oktober 2016

Huren in Voorschoten veel te duur

Foto: SP / SP

Huurders zijn in Voorschoten slecht af. De huren van corporatiewoningen zijn de hoogste van de regio. Een Voorschotense huurder betaalt gemiddeld 69,- per maand meer huur dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit de lokale monitor wonen, die deze week is gepresenteerd.

De monitor presenteert voor alle gemeentes in Nederland een grote hoeveelheid aan cijfers over huren en wonen. Voorschoten blijkt te weinig en te dure sociale huurwoningen te hebben. Er zijn bijvoorbeeld meer huishoudens met recht op huurtoeslag dan betaalbare huurwoningen. De SP heeft hier al diverse malen aandacht voor gevraagd, maar dit probleem werd steeds ontkend door andere partijen. CDA, VVD en D66 hebben zelfs het aantal sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten verlaagd van 30% naar 15%. Omdat de nieuwe cijfers van de lokale monitor wonen laten zien hoe slecht de situatie nu al is, wil de SP dit besluit herzien.

Hoogste huurquote van de regio

In Voorschoten zijn de huren ook hoog als ze worden vergeleken met het inkomen van de huurder. Gemiddeld is een huurder in Voorschoten 25,7% van zijn inkomen aan huur kwijt. Daarmee heeft Voorschoten de hoogste netto huurquote van de regio. In Nederland betaalt een huurder gemiddeld 23% van zijn inkomen aan huur. Als alle woonlasten worden meegerekend, is een huurder in Voorschoten gemiddeld 34,8% van zijn inkomen kwijt aan wonen. Deze woonquote is in Nederland gemiddeld 32,3%. 335 gezinnen in Voorschoten lopen volgens de monitor een 'betaalrisico'. Dit betekent dat zij structureel te hoge woonlasten hebben om rond te kunnen komen.

Scheefwonen

In Voorschoten blijken veel te weinig betaalbare huurwoningen te zijn. Wethouder Bremer en CDA en VVD hebben steeds aangegeven dat dit kan worden opgelost door scheefwoners uit de sociale woningen te laten vertrekken, zodat deze woningen beschikbaar zouden komen voor huishoudens met lage inkomens. Uit deze monitor blijkt om drie redenen dat dit beleid totaal verkeerd is. Ten eerste blijkt de voorraad betaalbare woningen kleiner dan het aantal huishoudens met recht op huurtoeslag. Er zijn dus gewoon te weinig woningen. Ten tweede blijkt het aantal goedkope scheefwoners (mensen met een gemiddeld inkomen in een sociale huurwoning) in Voorschoten veel lager te zijn dan in de regio. Het gaat hier maar om een hele kleine groep. Ten derde blijkt dat het aantal dure scheefwoners (huurtoeslagontvangers met een te hoge huur) in Voorschoten veel groter is. Scheefwonen is in Voorschoten vooral een probleem voor mensen die meer huur betalen dan ze aankunnen.

Actie

De SP heeft het gemeentebestuur direct om maatregelen gevraagd. De Woonvisie moet worden herzien. Er moeten geen dure, maar vooral betaalbare huren gebouwd worden. De wachtlijsten moeten worden aangepakt en de huren in Voorschoten moeten worden verlaagd. Alleen dan kunnen alle Voorschotenaren een woning vinden die ze kunnen betalen.

De lokale monitor wonen is te raadplegen via www.waarstaatjegemeente.nl 

 

U bent hier