h

Wel samenwerking, geen fusie

18 september 2016

Wel samenwerking, geen fusie

De SP heeft in de raadscommissie Burger en Bestuur gepleit voor samenwerking in de Leidse regio. Tegelijkertijd moet het duidelijk zijn dat fusie niet gewenst is.

Volgens de SP is het logisch dat Voorschoten samenwerkt in de Leidse regio. Veel inwoners werken, sporten of recreƫren in Leiden of de regio. Maar samenwerking is iets anders dan een gemeentelijke fusie. En daar lijkt het steeds meer over te gaan.

Officiƫel is fusie niet aan de orde, maar in krantenartikelen valt dat woord steeds vaker. De SP vindt dat duidelijkheid nodig is: Voorschoten zit niet te wachten op fusie. Het moet niet zijn alsof we een fuik inzwemmen, als we nu instemmen met samenwerking in de Leidse regio, en later blijkt dat daar toch een fusie bij hoort.

De SP heeft daarom twee voorstellen gedaan om de tekst van het visiedocument aan te passen. Hiermee moet duidelijk blijken dat de gemeenteraden altijd het laatste woord hebben bij ingrijpende besluiten. Alle fracties in de gemeenteraad van Voorschoten hebben met de voorstellen ingestemd. Nu moet de Leidse regio nog worden overtuigd.

De SP is voorstander van een zelfstandig Voorschoten. Dat is de beste manier om te waarborgen dat voorzieningen voor iedereen dichtbij en bereikbaar blijven.

U bent hier