h
1 februari 2022

SP presenteert verkiezingsprogramma: Het moet anders en eerlijker

Foto: Robert Steenbergen

De SP heeft het verkiezingsprogramma voor Voorschoten gepresenteerd. Onder de titel “Het moet anders en eerlijker in Voorschoten” hebben de socialisten een veelzijdig programma opgesteld. Het belangrijkste punt is de bouw van 800 woningen voor 2030, waarvan minimaal de helft sociaal.

Lees verder
25 januari 2022

Sport toegankelijk voor iedereen

Foto: Remco van Riet

De SP wil meer mensen in Voorschoten aan het sporten krijgen. Dat kan door goede faciliteiten en ondersteuning van verenigingen. De gemeente moet meebetalen aan de nieuwe atletiekbaan. Ook wil de SP goede buitensportplekken voor jongeren.

Lees verder
16 januari 2022

Bouw betaalbaar in Starrenburg III

Foto: Rob van Leeuwen

De SP vindt dat er niet genoeg betaalbare huizen worden gepland in Starrenbrug III. In de commissievergadering van 13 januari bleek dat de ondergrens van 15% sociale huur niet wordt gehaald. Wel worden er 23 villa’s en 34 halfvrijstaande woningen gebouwd. SP-raadslid Erik Maassen wil dat er nieuwe afspraken worden gemaakt.

Lees verder
7 januari 2022

SP wil verkoop AB-huis terugdraaien

Foto: Robert Steenbergen

De verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis aan de Wassenaarse vastgoedbelegger Boris Bayer moet worden teruggedraaid. Die oproep doet SP-raadslid Erik Maassen naar aanleiding van het bericht dat een integriteitsonderzoek de verkoop vertraagd. “Een koper die niet door de BIBOB-procedure komt, is ongeschikt als partner van de gemeente. De gemeente moet de verkoop afblazen en het historische pand zelf houden.”

Lees verder
18 december 2021

SP wil snelle verbetering sociale huurwoningen

Foto: Robert Steenbergen

Huizen in Voorschoten moeten beter geïsoleerd worden. De gemeente moet daarover afspraken maken met de woningcorporaties en een isolatieoffensief starten. Pas daarna kunnen woningen van het gas af. Een voorstel van de SP om dat te regelen is door de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
23 november 2021

SP stelt lijst vast en kiest Maassen als lijsttrekker

Foto: Maurits Gemmink

De ledenvergadering van de SP in Voorschoten heeft de lijst en het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vastgesteld. Raadslid Erik Maassen is voor de derde keer als lijsttrekker gekozen. De lijst is een afgewogen mix van ervaring en nieuwe gezichten. De SP heeft een progressief verkiezingsprogramma opgesteld voor een eerlijker Voorschoten.

Lees verder
14 november 2021

Gemeenteraad laat cultuursector in de steek

De gemeenteraad heeft de beslissing over de multifunctionele culturele accommodatie (MFA) uitgesteld tot 2022. Dit betekent langere tijd onzekerheid en langer wachten op de broodnodige verbouwing van de bibliotheek. Als die er ooit komt.

Lees verder
31 oktober 2021

Ga mee naar de landelijke demonstratie in Den Haag

Foto: SP

Steeds meer mensen, jong en oud, huurders en kopers, worden geraakt door de
wooncrisis. In enkele decennia is beleid dat is gericht op volkshuisvesting verworden tot beleid dat vooral de beleggers en speculanten in de kaart speelt.  Het is de hoogste tijd voor een radicaal ander woonbeleid. Nu is het moment om verandering te eisen: het nieuwe kabinet komt eraan en lokale politici bereiden zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Lees verder
11 oktober 2021

Erik Maassen voorgedragen als lijsttrekker SP

Foto: Maurits Gemmink

Het bestuur van de SP Voorschoten heeft Erik Maassen opnieuw voorgedragen als lijsttrekker van de SP. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zal Maassen voor de derde keer de lijst trekken. De ledenvergadering van de SP stemt in november over de voordracht van het bestuur.

Lees verder
5 oktober 2021

SP tegen verkoop AB-huis

Foto: Robert Steenbergen

De SP is tegen de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. De gemeente zou volgens de partij de publieke functie van het pand het beste kunnen uitvoeren. Deze week beslist de gemeenteraad over het plan om het monumentale pand in de Voorstraat te verkopen.

Lees verder

Pagina's