h

Sport toegankelijk voor iedereen

25 januari 2022

Sport toegankelijk voor iedereen

Foto: Remco van Riet

De SP wil meer mensen in Voorschoten aan het sporten krijgen. Dat kan door goede faciliteiten en ondersteuning van verenigingen. De gemeente moet meebetalen aan de nieuwe atletiekbaan. Ook wil de SP goede buitensportplekken voor jongeren.

Voorschoten hoort bij de weinige gemeentes in Nederland die geen buurtsportcoaches hebben. 98% van de gemeentes heeft deze coaches, die met steun van de Rijksoverheid kunnen worden betaald. Voorschoten niet. “Een gemiste kans. Wij zien daar graag verandering in”. Die oproep doet de nummer 2 van de SP-lijst, Remco van Riet. Hij gaat zich inzetten om ook in Voorschoten buurtsportcoaches in te stellen.

De SP maakt zich sterk voor gelijkwaardigheid, voor een ieder die wil sporten moet dat ook mogelijk zijn. Kosten van een lidmaatschap of sportspullen mogen daarbij geen belemmering zijn. De gemeente moet hiervoor aanhaken bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Op deze manier krijgen Voorschotenaren vanaf 18 jaar,  die leven rond het bestaansminimum, de gelegenheid om mee te doen aan activiteiten zoals onder andere voetbal, hockey, tennis en fitness. Van Riet: “Iedereen is gelijkwaardig maar niet iedereen vindt alles even leuk. Ieder heeft zijn eigen voorkeur en mogelijkheden om sport te beoefenen. Daarom moeten we met elkaar zorgen voor een divers aanbod en de voorwaarden creëren om elkaar te kunnen helpen.”

De SP pleit voor het grote belang van de breedtesport voor elke inwoner van Voorschoten in plaats van eenzijdige gerichtheid op topprestaties van enkelen.

Voorschoten verdient een veilige nieuwe atletiekbaan
“Bij de SP houden we van concrete doelen. Jazeker, het sportakkoord is belangrijk, de Sporttafel Voorschoten waarin samenwerking centraal staat is belangrijk maar het is ook fijn om iets tastbaars na te streven.  4 jaar geleden hebben we gestreden voor behoud van zwembad Het Wedde. Nu zetten we ons in voor een nieuwe veilige atletiekbaan. Niet alleen voor sporters van  Voorschoten ’97 maar ook voor lesuren lichamelijke opvang van scholieren, hersteloefeningen van fysiotherapeuten en looptraining van kwetsbare groepen”, aldus Van Riet.

Wat de SP betreft wordt hard er ingezet op de verbetering van het sportbeleid in Voorschoten. Door het creëren van veel goede plekken om buiten te sporten voor de jeugd. Door zwemmen een onderdeel te laten zijn van het bewegingsonderwijs. Dit kan echter niet zonder de verenigingen te ondersteunen bij de werving en training van vrijwilligers.

Ook wil de SP zwemmen in open water toestaan. “De Hofvliet is daar een hele goede plek voor,” zegt Van Riet. “Dat zwemverbod moet snel van tafel.”

U bent hier