h

SP presenteert verkiezingsprogramma: Het moet anders en eerlijker

1 februari 2022

SP presenteert verkiezingsprogramma: Het moet anders en eerlijker

Foto: Robert Steenbergen

De SP heeft het verkiezingsprogramma voor Voorschoten gepresenteerd. Onder de titel “Het moet anders en eerlijker in Voorschoten” hebben de socialisten een veelzijdig programma opgesteld. Het belangrijkste punt is de bouw van 800 woningen voor 2030, waarvan minimaal de helft sociaal.

De woningbouw heeft in Voorschoten te lang stilgelegen. En als er al iets werd gebouwd, waren dat dure villa’s. De SP wil dat veranderen. Er moeten de komende jaren 800 woningen bijkomen. Daarvan moet minimaal de helft sociaal zijn, want de SP wil de woningen bouwen die mensen nodig hebben, niet de woningen waar projectontwikkelaars rijk van worden. Dit kan door te bouwen op gemeentegrond. Rondom het dorpscentrum zijn verschillende terreinen waar dit goed kan, zoals het MOC-terrein, het Wagenerf en het Churchillplein.

De huren in Voorschoten horen al jaren tot de hoogste van Nederland. We staan in de nationale top 5 van hoogste corporatiehuren. De SP wil daarom afspraken maken met de woningcorporaties om de huren voor de komende jaren te bevriezen. Want huurders kunnen die huren niet betalen. De SP wil ook dat corporaties de grote verduurzamingssubsidies gebruiken om de huizen in Voorschoten te isoleren zonder huurverhoging. Dat is de best helpende maatregel tegen energiearmoede.

Het verkiezingsprogramma van de SP pleit voor de invoering van een referendum in Voorschoten. De belastingen voor inwoners moeten omlaag en eerlijker verdeeld. De kruispuntkerk mag niet worden gesloopt en er moet een mooi, betaalbaar cultureel centrum komen in het gebouw van de bibliotheek. De SP wil investeren in betaalbare cultuur en cultuureducatie. Kinderen horen de kans te krijgen om op een betaalbare manier in contact te komen met het spelen van een instrument, lessen in zang, dans of acteren.

Sport heeft een belangrijke positie in het verkiezingsprogramma van de SP. De partij wil dat de gemeente gaat bijdragen om eindelijk een nieuwe atletiekbaan aan te kunnen leggen. Daarnaast wil de SP investeren in sportcoaches, die overal sport en bewegen gaan stimuleren. Zwemonderwijs krijgt weer prioriteit en zwemmen in het open water wordt niet langer verboden.

Om de toename van het aantal bomen in Voorschoten te stimuleren, stelt de SP de introductie van de babyboom voor. Elk gezin dat een geboorte aanmeldt, krijgt een boom om te planten. Voor de mensen die zelf geen boom kwijt kunnen zoekt de gemeente een mooi plekje. Op deze manier komen er elk jaar ruim 200 bomen bij.

U bent hier