h
17 april 2017

Geld voor armoedebestrijding moet voor armoedebestrijding blijven

De rijksoverheid heeft geld ter beschikking gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen: de zgn. ‘Klijnsma-gelden’. Voor Voorschoten is dat voor de komende jaren een bedrag van € 83.000 per jaar. Het college stelde in de raadsvergadering van 6 april jl. voor dit geld te gebruiken voor het sluitend maken van de begroting. GroenLinks, PvdA en SP leek dit geen goed idee en zij stemden tegen. VVD, ONS, CDA en D66 stemden voor, waarmee het voorstel werd aangenomen.

Lees verder
10 maart 2017

Bezuinigingen herstelplan moeten echt anders

Foto: Lyonne Maassen

De SP heeft flinke kritiek op de keuzes die de gemeente maakt voor het herstelplan. Vooral de voorgestelde bezuinigingen op zorg, armoedebeleid en subsidies voor verenigingen schieten fractievoorzitter Erik Maassen in het verkeerde keelgat: “Als een kleine vereniging zijn subsidie verliest, of het WMO-vervoer niet meer door de gemeente wordt betaald,  dan raak je inwoners van Voorschoten echt heel hard. Zo moet je dat niet doen.” Ook wil de SP het zwembad open houden.

Lees verder
8 maart 2017

SP wil tempo met jongerenhuisvesting

De belofte om het leegstaande Hoflandhuis geschikt te maken voor jongerenhuisvesting dateert al van 2015. Maar jongeren wonen er nog niet. SP-raadslid Erik Maassen heeft de gemeente om uitleg gevraagd. “Er moet tempo worden gemaakt.”

Lees verder
12 februari 2017

18 FEBRUARI: ZORGMANIFESTATIE MALIEVELD

Foto: SP

Kom ook naar het Nationaal Zorgdebat op 18 februari ! 

Lees verder
8 februari 2017

CDA, VVD en ONS pronken met andermans veren

Foto: gemeente voorschoten / www.voorschoten.nl

Een persbericht van de coalitiepartijen is de rest van de Voorschotense gemeenteraad in het verkeerde keelgat geschoten. Zondag claimden CDA, VVD en ONS in een persbericht dat het alleen aan hen te danken was dat de gemeenteraad zich unaniem uitsprak tegen een afvalbrengstation van Avalex in de Dobbewijk. De werkelijkheid is anders.

Lees verder
15 december 2016

Financieel toezicht gevolg van onverantwoord beleid

Foto: Lyonne Maassen

Provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Voorschoten onder financieel toezicht geplaatst. De reserves zijn te klein en de begroting is niet sluitend. Het gevolg is dat de provincie zich kan bemoeien met het beleid van Voorschoten. Fractievoorzitter Erik Maassen van de SP maakt zich grote zorgen.

Lees verder
17 november 2016

Kaalslag door voorstel VVD, ONS en CDA

Foto: Lyonne Maassen

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben VVD, ONS en CDA duidelijk laten zien wat ze echt belangrijk vinden.  Om belastingverlaging zelfs voor de hoogste inkomens mogelijk te maken moeten verenigingen inleveren en wordt het onderhoud aan groen en wegen verminderd. Bovendien wordt het karige cultuurbudget nog verder verlaagd.

Lees verder
11 november 2016

Successen SP bij begrotingsbehandeling

Twee voorstellen van de SP werden tijdens de begrotingsbehandeling unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De SP stelde voor om een buslijn van Wassenaar naar Voorschoten te regelen en de fietsenstalling bij station Voorschoten nu eindelijk op te knappen.

Lees verder
11 november 2016

SP kiest voor zorg en wonen

Foto: Elzelien van der Starre

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SP opgeroepen niet te bezuinigen op zorg. De slechte positie van huurders in Voorschoten heeft de SP aan de kaak gesteld. Twee voorstellen van de SP om het openbaar vervoer te verbeteren (een buslijn naar Wassenaar en betere fietsenstalling op station Voorschoten) zijn door de raad aangenomen. De hele spreektekst van fractievoorzitter Erik Maassen tijdens de algemene beschouwingen staat hieronder.

Lees verder
30 oktober 2016

Grondlegster SP Voorschoten overleden

Op 17 mei 2016 is Pieternel De Zwart-Honders op 89-jarige leeftijd te Rhenoy overleden. Zij was in de jaren '70 de grondlegster van de SP-afdeling Voorschoten. Een persoonlijk in memoriam van haar oude strijdmakkers.

Lees verder

Pagina's