h
8 februari 2019

Verkoop het Ambachts- en Baljuwhuis niet

De gemeente is in onderhandeling met restaurant Floris V om het Ambachts- en Baljuwhuis te verkopen. Het restaurant wil eigenaar worden van het pand om hotelkamers te vestigen. De SP vindt dit een slecht idee.

Lees verder
17 januari 2019

Oegstgeest moet zich aan afspraken woningbouw houden

Foto: SP / SP

Oegstgeest is niet van plan om zich te houden aan de regionale afspraak dat minimaal 25% van de nieuwbouw sociale woningbouw moet zijn. Nuri Sahin is om die reden opgestapt als wethouder van het dorp. SP Leiden en SP Voorschoten vinden dat Oegstgeest moet worden gehouden aan de gemaakte afspraken.

Lees verder
15 november 2018

Voorschoten wil lokale belastingen niet verlagen

Foto: SP

De gemeenteraad van Voorschoten heeft tegen een voorstel gestemd om de OZB te verlagen. Alleen de fractie van de SP wilde de lasten voor inwoners naar beneden brengen, de andere fracties stemden tegen het voorstel. Hierdoor blijft Voorschoten de duurste gemeente van de regio.

Lees verder
13 november 2018

Begroting Voorschoten tekst Algemene Beschouwingen

Foto: Rob van Leeuwen

Algemene beschouwingen

Lees verder
19 oktober 2018

Laat het dorp niet over aan de projectontwikkelaars

Foto: Robert Steenbergen

Er is een groot tekort aan woningen in Voorschoten. Vooral het aantal betaalbare woningen is veel te klein. De wachtlijst voor een huurwoning is jarenlang en betaalbare koopwoningen worden steeds zeldzamer. Er moet dus flink worden gebouwd in het dorp. Gelukkig gaat dat ook gebeuren. Daarbij moet de gemeente er wel voor zorgen dat er niet weer vooral veel te dure huizen worden gebouwd.

Lees verder
28 september 2018

SP wil actieplan jongerenhuisvesting

Foto: SP

De SP roept het gemeentebestuur op om snel met een actieplan jongerenhuisvesting te komen. Het is voor jongeren uit Voorschoten vrijwel onmogelijk geworden om een huis te vinden in het eigen dorp. “De nood staat veel jongeren aan de lippen,” zegt fractievoorzitter Erik Maassen. “Als er nu niks gebeurt zullen ze noodgedwongen uit Voorschoten moeten vertrekken.” Het actieplan moet bij de algemene beschouwingen bekend zijn.

Lees verder
16 september 2018

SP is verheugd over het intrekken van de wet op ‘Mensen met een Arbeidsbeperking’

Foto: Robert Steenbergen

De SP Voorschoten is blij met het besluit dat het kabinet heeft genomen om de wet die gaat over mensen met een arbeidsbeperking te schrappen.

Lees verder
15 juni 2018

Voorschoten roept op tot volwaardige behandeling mensen met arbeidsbeperking

Foto: Maurits Gemmink

De gemeenteraad van Voorschoten heeft een motie van de SP aangenomen waarin duidelijk wordt gesteld dat mensen met een arbeidsbeperking recht moeten hebben op volwaardig werk met een volwaardig loon. Van de zeven partijen in de gemeenteraad stemde alleen de VVD tegen.

Lees verder
7 mei 2018

Klijnsma gelden worden gebruikt waarvoor het bedoeld is

Foto: Robert Steenbergen

Tijdens de commissievergadering Mens en Samenleving van 19 april 2018, kwam het college met een raadsvoorstel voor de besteding van de “Klijnsmagelden”. Deze gelden zijn door staatssecretaris Klijnsma beschikbaar gesteld met als doel om armoede onder kinderen tegen te gaan.

Lees verder
15 maart 2018

Neem bewoners serieus met buurtrechten

Foto: Robert Steenbergen

Voorschoten kent veel actieve bewoners. Mensen die in hun vrije tijd nadenken over hoe het dorp of hun wijk beter kan worden gemaakt. Helaas hebben die mensen lang niet altijd goede ervaringen met de houding van de gemeente. De SP wil buurtrechten invoeren zodat actieve bewoners weten wat ze van de gemeente mogen verwachten.

Lees verder

Pagina's