h
28 september 2018

SP wil actieplan jongerenhuisvesting

Foto: SP

De SP roept het gemeentebestuur op om snel met een actieplan jongerenhuisvesting te komen. Het is voor jongeren uit Voorschoten vrijwel onmogelijk geworden om een huis te vinden in het eigen dorp. “De nood staat veel jongeren aan de lippen,” zegt fractievoorzitter Erik Maassen. “Als er nu niks gebeurt zullen ze noodgedwongen uit Voorschoten moeten vertrekken.” Het actieplan moet bij de algemene beschouwingen bekend zijn.

Lees verder
16 september 2018

SP is verheugd over het intrekken van de wet op ‘Mensen met een Arbeidsbeperking’

Foto: Robert Steenbergen

De SP Voorschoten is blij met het besluit dat het kabinet heeft genomen om de wet die gaat over mensen met een arbeidsbeperking te schrappen.

Lees verder
15 juni 2018

Voorschoten roept op tot volwaardige behandeling mensen met arbeidsbeperking

Foto: Maurits Gemmink

De gemeenteraad van Voorschoten heeft een motie van de SP aangenomen waarin duidelijk wordt gesteld dat mensen met een arbeidsbeperking recht moeten hebben op volwaardig werk met een volwaardig loon. Van de zeven partijen in de gemeenteraad stemde alleen de VVD tegen.

Lees verder
7 mei 2018

Klijnsma gelden worden gebruikt waarvoor het bedoeld is

Foto: Robert Steenbergen

Tijdens de commissievergadering Mens en Samenleving van 19 april 2018, kwam het college met een raadsvoorstel voor de besteding van de “Klijnsmagelden”. Deze gelden zijn door staatssecretaris Klijnsma beschikbaar gesteld met als doel om armoede onder kinderen tegen te gaan.

Lees verder
15 maart 2018

Neem bewoners serieus met buurtrechten

Foto: Robert Steenbergen

Voorschoten kent veel actieve bewoners. Mensen die in hun vrije tijd nadenken over hoe het dorp of hun wijk beter kan worden gemaakt. Helaas hebben die mensen lang niet altijd goede ervaringen met de houding van de gemeente. De SP wil buurtrechten invoeren zodat actieve bewoners weten wat ze van de gemeente mogen verwachten.

Lees verder
13 maart 2018

Kandidaten stellen zich voor: Elzelien van der Starre (2)

Foto: Robert Steenbergen

Op de tweede plaats van de SP-lijst staat Elzelien van der Starre. Elzelien is al vier jaar betrokken bij de gemeenteraadsfractie als burgercommissielid. Daarnaast is ze oud-voorzitter en bestuurslid van de SP-afdeling Voorschoten. Elzelien wil zich inzetten om armoede in Voorschoten aan te pakken. Hieronder stelt ze zichzelf voor.

Lees verder
8 maart 2018

Kandidaten stellen zich voor: Richard Pauwels (3)

Foto: Robert Steenbergen

Op plaats drie van de SP-lijst staat Richard Pauwels (50). Richard is al jaren actief voor de SP en betrokken bij Voorschoten. Hij maakt zich zorgen over werkgelegenheid, het behouden van voorzieningen in Voorschoten en het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Richard stelt zichzelf hieronder voor.

Lees verder
1 maart 2018

Leegstand huurwoningen onbegrijpelijk

Foto: Robert Steenbergen

Woonzorg laat huurhuizen in Voorschoten onnodig lang leegstaan als de bewoners verhuizen. Een huis in de Professor Zernikelaan staat bijvoorbeeld al sinds mei 2017 leeg. Lijsttrekker Erik Maassen van de SP vindt dit onbegrijpelijk: “Er staan meer dan 500 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Voorschoten. Dan kan je het niet maken om een woning zo lang leeg te laten staan.” Buurtbewoners wezen de SP op de langdurige leegstand.

Lees verder
19 februari 2018

Raad moet ook op zichzelf bezuinigen

Foto: Maurits Gemmink

De gemeenteraad van Voorschoten heeft een bezuiniging op zichzelf deels teruggedraaid. Alleen de SP hield vast aan het eerdere voorstel om het aantal burgercommissieleden te beperken tot één per fractie. SP-raadslid Erik Maassen is verbijsterd: “De politiek bezuinigt overal op, behalve op zichzelf. Dat kan ik niet uitleggen.”

Lees verder
19 februari 2018

Verkiezingsprogramma 'Andere keuzes'

Foto: SP

De SP heeft zijn verkiezingsprogramma voor Voorschoten, genaamd 'Andere keuzes' gepresenteerd. Met dit programma laat de SP zien dat de problemen van Voorschoten ook anders kunnen worden opgelost dan de andere partijen nu doen. De SP kiest voor een solide begroting met een sociaal hart.

Lees verder

Pagina's