h

Kandidaten stellen zich voor: Richard Pauwels (3)

8 maart 2018

Kandidaten stellen zich voor: Richard Pauwels (3)

Foto: Robert Steenbergen

Op plaats drie van de SP-lijst staat Richard Pauwels (50). Richard is al jaren actief voor de SP en betrokken bij Voorschoten. Hij maakt zich zorgen over werkgelegenheid, het behouden van voorzieningen in Voorschoten en het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Richard stelt zichzelf hieronder voor.

Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. In 1987 kreeg ik via mijn vriendin en latere echtgenote die inmiddels negen jaar geleden is overleden, mijn eerste 'ontmoeting' met de plaats Voorschoten. Sinds die tijd kwam ik hier geregeld en in 1996 kwam kreeg ik een woning in de wijk Vlietwijk, pal aan de Vliet, aan de 'Parel aan de Vliet'. Ik leerde via bezoeken aan familie en kennissen veel buurten van Voorschoten kennen en kan wel zeggen dat ik in (vrijwel) elke straat wel eens geweest ben via verkennende wandelingen in alle buurten en het rondbezorgen van folders voor ondermeer de SP. Delen van Starrenburg en de Krimwijk heb ik zichzelf zien ontwikkelen en het dorp groeide en groeide.

De toenmalige burgemeesters zag ik hier buiten naast de aanwezigheid op bijeenkomsten en vieringen vaak op straat lopen, in een winkel de inkopen doen en door het park bij het gemeentehuis wandelen, iets wat je in Den Haag vrijwel nooit meemaakt.  Rond 2003 verhuisde ik naar de wijk Noord-Hofland aan de andere kant van het dorp.

Wat valt vooral op?

Inwoners van dit dorp zijn over het algemeen erg op zichzelf, zijn niet vaak buiten op straat te vinden, maar zijn tegelijkertijd wel actief in maatschappelijke organisatie, hobbyclubs, verenigingen, sportverenigingen en vrijwilligerswerk. Het mag allemaal wel iets levendiger worden. Aan de andere kant: het voorzieningenniveau is relatief gezien hoog. De betaalbaarheid van de voorzieningen heeft pas de laatste paar jaar (te laat) aandacht gekregen van gemeente en via burgerparticipatie ook van de inwoners zelf. De komende jaren zal dit goed merkbaar zijn en waar het kan zal de pijn moeten worden verzacht om alles in balans te brengen.

Voor de werkgelegenheid is de plaats nog in een te hoge mate afhankelijk van omliggende steden en dit heeft mijn aandacht en de aandacht van de provincie en de omliggende steden.

De woningen in Voorschoten zijn veelal te vinden in te hogere prijsklassen, zowel in de huursector als in de koopsector. Ook wat betreft het vinden van een woning in de lagere prijsklassen zal snel een positieve wijziging van beleid nodig zijn zodat voor voldoende mensen in alle prijsklassen aan de behoefte kan worden tegemoetgekomen. De juiste balans moet op het gebied van wonen, ontspannen en werken gevonden moeten worden.

Welzijn, ouderenzorg, voorzieningen voor de minima, de omgang met schulden die het gevolg zijn van ons economische systeem en dat soort zaken hebben met name mijn aandacht.

Ik hoop dat ik voor u en met u de komende zal mogen gaan werken om bovenstaande zaken op te pakken en de leefbaarheid in deze gemeente verder te verbeteren.

U bent hier