h

Neem bewoners serieus met buurtrechten

15 maart 2018

Neem bewoners serieus met buurtrechten

Foto: Robert Steenbergen

Voorschoten kent veel actieve bewoners. Mensen die in hun vrije tijd nadenken over hoe het dorp of hun wijk beter kan worden gemaakt. Helaas hebben die mensen lang niet altijd goede ervaringen met de houding van de gemeente. De SP wil buurtrechten invoeren zodat actieve bewoners weten wat ze van de gemeente mogen verwachten.

De buurtrechten zijn ontwikkeld door het LSA: het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. Overal in Nederland krijgen actieve bewoners te maken met een gemeente die hun inzet vooral lastig vindt. Ook in Voorschoten was dat de afgelopen jaren vaker het geval. Bewoners van de Vlietwijk, rondom de Professor van der Waalslaan, de Nassauwijk, de Dobbewijk  of rondom station Voorschoten hebben dit allemaal aan den lijve ondervonden. De buurtrechten moeten actieve bewoners een positie geven om met de gemeente te kunnen onderhandelen.

De SP pleit voor het invoeren van vier buurtrechten

1. Recht op gebouwen en publieke ruimtes
Actieve bewoners(groepen) krijgen het recht om gebouwen en publieke ruimtes, zoals parken, te gebruiken, beheren en over te nemen. Juist die plekken die belangrijk zijn voor de buurt moeten bewaard blijven voor de buurt.

2. Recht om uit te dagen
Actieve bewoners(groepen) krijgen het recht om lokale dienstverlening vorm te geven en uit te voeren. Bewoners weten zelf het beste wat er lokaal nodig is, dus zouden tenminste zeggenschap moeten hebben over hoe die diensten er uit zien. Daarnaast kunnen actieve bewoners diensten zelf nog veel beter uitvoeren en dan moet het inkoopbeleid het mogelijk maken dat zij hier de contracten voor krijgen.

3. Recht op buurtplanning
Actieve bewonersgroepen krijgen het recht om het voortouw te nemen in de inrichting van hun eigen wijk, buurt, straten en pleinen.

4. Open overheid
De informatievoorziening over bestedingen, budgetten, geplande ontwikkelingen en (aflopende) termijnen wordt zo ingericht dat buurtbewoners op tijd op de hoogte zijn en snappen wat er gezegd wordt, zodat ze volwaardige partners kunnen zijn. Daarnaast beslissen bewoners ook mee over zaken die hun buurt aangaan. Bijvoorbeeld door een buurtbegroting.

U bent hier