h

Klijnsma gelden worden gebruikt waarvoor het bedoeld is

7 mei 2018

Klijnsma gelden worden gebruikt waarvoor het bedoeld is

Foto: Robert Steenbergen

Tijdens de commissievergadering Mens en Samenleving van 19 april 2018, kwam het college met een raadsvoorstel voor de besteding van de “Klijnsmagelden”. Deze gelden zijn door staatssecretaris Klijnsma beschikbaar gesteld met als doel om armoede onder kinderen tegen te gaan.

De SP is erg blij met deze ontwikkeling, want deze gelden zijn beschikbaar gesteld om armoede onder kinderen tegen te gaan en niet om gaten in de begroting van de gemeente Voorschoten te dichten.

De SP was ook zeer verheugd dat het college een standpunt uit het SP verkiezingsprogramma had overgenomen, namelijk het punt dat de regelingen uit het Kindpakket voor 2018 ook toegankelijk te maken voor gezinnen tussen de 110% en 130% van de geldende bijstandsnorm. Dit heeft tot gevolg dat alle gezinnen binnen de gemeente Voorschoten die tot 130% van de geldende bijstandsnorm ontvangen, men er financieel op vooruit gaat na werkaanvaarding. Op deze wijze kunnen de huishoudens die maandelijks geld te kort komen, worden behoed om in de armoede terecht te komen.

De SP vindt deelname aan het sociale leven voor kinderen zeer belangrijk zoals het kunnen gaan naar een sportvereniging. Maar kosten voor sportkleding en schoeisel kunnen aardig in de papieren oplopen en de ervaring leert dat deze kosten de grootste belemmering vormen voor actieve deelname aan verenigingen. Men kan in aanmerking komen voor 50% van de school-, sport- en cultuurkosten, 50% van de vergoeding uit de regeling maatschappelijke participatie en 100% computer, tablet en internetkosten.

Na enkele vragen van commissielid Elzelien van der Starre heeft de wethouder gemeld dat gemeente Voorschoten tot 2021 een bedrag van
€ 80.000 ontvangt van het Rijk met als doel bestrijding van kinderarmoede. Dit geld zal dan structureel worden ingezet. Op dit moment is er al € 40.000 overgemaakt aan Stichting Leergeld.

Op de vraag hoe het in de praktijk gaat met gezinnen die in de Schuldhulpsanering zitten (deze kunnen namelijk ook gebruik maken van de Klijnsma gelden en men kan zich melden bij Stichting Leergeld), gaf de wethouder als antwoord, dat Stichting Leergeld in natura uitkeert. Dat wil zeggen, er wordt geen geld overgemaakt, maar bijvoorbeeld de tablet wordt uitgereikt aan het gezin.

Al met al is de SP zeer positief over dit raadsvoorstel en de SP hoopt dat het nieuwe college ook voortvarend te werk gaat om kinderarmoede te bestrijden.

U bent hier