h

Voorschoten roept op tot volwaardige behandeling mensen met arbeidsbeperking

15 juni 2018

Voorschoten roept op tot volwaardige behandeling mensen met arbeidsbeperking

Foto: Maurits Gemmink

De gemeenteraad van Voorschoten heeft een motie van de SP aangenomen waarin duidelijk wordt gesteld dat mensen met een arbeidsbeperking recht moeten hebben op volwaardig werk met een volwaardig loon. Van de zeven partijen in de gemeenteraad stemde alleen de VVD tegen.

De discussie over werknemers met een arbeidsbeperking woedt volop in de Tweede Kamer. Een voorstel van de staatssecretaris om het systeem van loonkostendispensatie in te voeren leidde tot veel verontwaardiging, omdat het zou leiden tot werken onder het minimumloon. Inmiddels worden de plannen opnieuw bekeken. De vrees is dat mensen met een arbeidsbeperking in de toekomst geen goed pensioen zouden kunnen opbouwen of veel minder verdienen als ze een werkende partner hebben.

Op initiatief van SP-raadslid Erik Maassen heeft Voorschoten zich nu aangesloten bij de groeiende groep gemeentes die kritisch tegenover de plannen staat. Maassen is verheugd over dit succesje: “Het is niet de bedoeling dat mensen met een arbeidsbeperking er op achteruit gaan als het systeem veranderd. Of het nu gaat om werken onder het minimumloon, verminderen van pensioenopbouw of korten als je een werkende partner hebt: dezen mensen hebben ook recht op normale arbeidsvoorwaarden.”

U bent hier