h

Staten stemmen voor snelle geluidswering A4 bij Vlietland

22 februari 2019

Staten stemmen voor snelle geluidswering A4 bij Vlietland

Foto: SP / www.zuidholland.sp.nl

Provinciale Staten namen woensdag een motie aan waarin het provinciebestuur wordt opgeroepen om te zorgen dat er binnen twee jaar geluidswering langs de A4 bij Vlietland komt.
Dit is een doorbraak in een jarenlange discussie over de komst van de geluidswering waarvoor omwonenden en natuur-en milieuorganisaties al sinds 2007 pleiten en sinds 2009 is afgesproken. De SP was mede-indiener van de motie en vroeg in het debat ook om lessen te trekken uit het moeizame verloop van de uitvoering van de afspraken sinds 2009.

Statenlid Bart Vermeulen: “Er is in 2009 een duidelijke overeenkomst afgesloten om onder andere geluidswering, maar ook natuurontwikkeling en veiligere oevers in Vlietland te bewerkstelligen. De natuur- en milieuorganisaties waren daar ook een partij in, maar op verzoek van aannemer BAM is deze overeenkomst zonder betrokkenheid van de andere organisaties aangepast. Ik begrijp dat daar veel onvrede over leeft”.

In zijn bijdrage gaf Bart Vermeulen aan dat er in Vlietland al tientallen jaren zaken niet goed gaan. Ten tijde van de zandwinning is al een oever ingestort, de oevers zijn instabiel geworden door de zandwinning en er is in het jaar 2000 zelf sprake van illegale zandwinning.
Het investeren in geluidwering was dan ook een gebaar naar de omgeving, aangezien de omwonenden vooral last hadden van alle activiteiten in Vlietland.

Vermeulen: “In alle afspraken tussen de Provincie en bedrijven die actief zijn en waren in Vlietland werden bij problemen voor het bedrijfsleven afspraken aangepast zodat hun verdienmodel niet in gevaar kwam, maar werden de negatieve gevolgen op de samenleving afgewenteld. Het is belangrijk dat daar door de provincie lessen uit worden getrokken.”

Op verzoek van de SP gaf gedeputeerde Weber aan dat er inderdaad zaken niet goed waren gegaan en dat er lessen werden getrokken. Over deze concrete lessen en maatregelen die daarop volgen stuurt de gedeputeerde nog een brief naar Provinciale Staten.
De gedeputeerde gaf verzoek van de SP ook aan om in gesprek te gaan met de Heer Den Draak om zo duidelijkheid te krijgen over de mate waarin er in de Meeslouwerplas asbesthoudende grond is gestort. Den Draak bracht daarover onlangs een verklaring naar buiten en de SP wil dat snel duidelijk is of er sprake is van het storten van met asbest vervuilde grond. Provinciale Staten worden over de uitkomsten later geïnformeerd.

SP-er Vermeulen sprak in het debat de wens uit dat de provincie gaat werken aan het herstel van het vertrouwen bij de omwonenden en de natuur- en milieuorganisaties.

“Door het besluit tot aanleg van de geluidswering komt het herstel van vertrouwen hopelijk een stap dichterbij, maar het zal sterk afhangen van hoe de provincie zich de komende tijd ten opzichte van het gebied gaat opstellen” aldus Vermeulen.

U bent hier