h

Respecteer privacy bij registratie afvalbakken

8 maart 2019

Respecteer privacy bij registratie afvalbakken

Foto: Robert Steenbergen

Voorschoten moet zich houden aan de privacyregels als de afvalbakken worden geregistreerd. Die oproep deed de SP donderdag in de gemeenteraad. Binnen een week laat de gemeente weten of het beleid moet worden aangepast.

In de maand maart vervangt Voorschoten alle grijze afvalbakken van laagbouwwoningen door bakken met een chip erin. Met die chip wil de gemeente voorkomen dat er meer dan één bak per huis wordt aangeboden. Op die manier probeert Voorschoten de hoeveelheid restafval te verminderen.

SP-raadslid Erik Maassen vroeg aandacht voor de privacy van de inwoners bij het gebruik van gechipte bakken. “Een gemeente mag niet zomaar persoonsgegevens registreren en opslaan. Zorg nu dat je alles goed regelt, voordat de Autoriteit Persoonsgegevens straks ingrijpt en Voorschoten alle bakken opnieuw moet omwisselen.”

Gemeentes mogen persoonsgegevens alleen verzamelen als daar een duidelijk omschreven doel en een noodzaak voor zijn. Maassen vroeg hier in het vragenuurtje van de gemeenteraad naar. Het antwoord stelde hem niet geheel gerust. “De wethouder beweerde dat adressen geen persoonsgegevens zijn. Dat is met de nieuwe privacywet echter wel het geval. Ik ben blij dat er opnieuw wordt gekeken of Voorschoten zich aan de regels houdt met de nieuwe afvalbakken. Binnen een week zal de wethouder daar duidelijkheid over geven.”

U bent hier