h

Gemeenteraad stemt in met begroting, SP niet

10 november 2017

Gemeenteraad stemt in met begroting, SP niet

Foto: gemeente voorschoten / www.voorschoten.nl

De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de begroting. Dat betekent dat de aangekondigde kaalslag doorgaat. Mede dankzij inzet van de SP wordt er wel nog onderzocht hoe het zwembad open kan blijven. De SP toonde tijdens de algemene beschouwingen aan dat het ook anders kan: een sluitende begroting met behoud van voorzieningen. Helaas kreeg de tegenbegroting van de SP slechts de steun van GroenLinks en PvdA. 

Ook de tegenbegroting van GroenLinks werd verworpen. De initiatieven van PvdA en D66 om de bezuinigingen te verzachten en enkele pijnlijke maatregelen te schrappen kregen ook onvoldoende steun van de gemeenteraad. Dit betekent dat de voorgenomen bezuinigingen op WMO, zwembad, cultureel centrum, kinderboerderij en subsidies van verenigingen de komende jaren zullen worden uitgevoerd.

Eerlijke verdeling OZB-stijging
Wel zegde wethouder Binnendijk op aandringen van de SP toe dat wordt onderzocht hoe de stijging van de OZB eerlijker kan worden verdeeld over woningen en niet-woningen (voornamelijk bedrijven). In 2018 stijgt de OZB voor woningen met 27% en voor niet-woningen met 8%. Een grote meerderheid van de gemeenteraad vond dat dit in 2019 gelijker moet worden verdeeld.

Invalidenparkeerkaart
Opvallend was een debat tussen de SP en ONS Voorschoten. SP-fractievoorzitter Erik Maassen had een brief voorgelezen die hij had ontvangen van een inwoner met MS. Hierin vertelde zij onder andere dat zij geen invalidenparkeerkaart meer had, omdat ze die na bezuinigingen zelf moest betalen. Volgens ONS was dit onzin: “Als je 90,- euro niet kan missen, dan moet je maar een keer minder tanken.” Maassen reageerde cynisch: “Ik ben blij dat ONS Voorschoten serieus werk maakt van problemen die mensen in armoede tegenkomen.”

De begroting werd aangenomen door de gemeenteraad met 14 stemmen voor en 5 tegen. 

 

U bent hier