h

Toekomst Voorschoten ligt in de Leidse regio

2 augustus 2017

Toekomst Voorschoten ligt in de Leidse regio

Foto: gemeente voorschoten / www.voorschoten.nl

Onderstaande tekst schreef fractievoorzitter Erik Maassen samen met Monique Lamers (fractievoorzitter van GroenLinks) over de toekomstdiscussie van Voorschoten.

De discussie over de toekomst van Voorschoten wordt volop gevoerd. In de gemeenteraad, tijdens inspraakavonden en gewoon in het dorp merken we dat veel mensen nadenken over de toekomst van ons dorp. Vaak horen of lezen we dat een fusie met Wassenaar de beste optie zou zijn, “want we hebben dezelfde bestuurscultuur”. Wij zijn het daar niet mee eens.  Wassenaar heeft immers een lange geschiedenis van bestuurlijke problemen, waarmee de situatie in Voorschoten niet kan worden vergeleken.

Dat wil niet zeggen dat het in Voorschoten erg goed gaat. Uit onderzoek bleek dat Voorschoten onvoldoende bestuurskracht heeft en ook staat ons dorp sinds eind vorig jaar onder preventief financieel toezicht van de provincie. In Voorschoten is dus wel verandering nodig.

Wat mensen in deze discussie vaak vergeten, is dat heel veel zaken in Nederland niet meer in gemeentes, maar in regio’s worden geregeld. Politie, jeugdzorg, brandweer, woningcorporaties, gemeentelijke belastingen, onderwijs, alles wordt regionaal geregeld. Dit is een belangrijk gegeven als je het hebt over een fusie tussen Wassenaar en Voorschoten, omdat de twee dorpen in twee verschillende regio’s liggen. Wassenaar doet al deze zaken in de regio Haaglanden (deze regio maakt nu deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag), Voorschoten in de Leidse regio (die deel uitmaakt van de regio HollandRijnland). Een gemeente in zijn geheel hoort maar bij één regio, dus een fusie kan betekenen dat Voorschoten voor al deze zaken voortaan naar Den Haag gaat. En dat heeft grote gevolgen. Er moeten wetswijzigingen komen, bijvoorbeeld om de veiligheidsregio’s te wijzigen. De woningcorporaties die in Voorschoten actief zijn mogen niet meer bouwen in ons dorp, omdat dit niet meer bij hun regio hoort. En in al die samenwerkingsverbanden loopt Voorschoten, als nieuwkomend aanhangsel van Wassenaar, het risico niets in te brengen hebben. Een herindeling met Wassenaar zal op die manier een (vijandige) overname blijken.

Maar pleiten wij dan voor een fusie met Leiden? Liever niet. Wij denken wel dat een vergaande samenwerking in de Leidse regio de enige optie is om als Voorschoten zelfstandig te blijven. In zo’n samenwerking moeten harde afspraken gemaakt worden over het behoud van voorzieningen en het overdragen van taken. Wij delen onze voorzieningen in deze regio: zij worden ook door Leidenaren gebruikt. En dat geldt ook voor Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp. En omgekeerd gebruiken wij de voorzieningen van Leiden. Juist wanneer vier dorpen met de stad gaan samenwerken zijn er veel betere afspraken te maken. We kunnen met de vier dorpen tegenwicht bieden aan de stad.

Voorschoten werkt niet voor niets vooral in de Leidse regio: veel van onze inwoners hebben een band met Leiden. We werken in Leiden, gaan er naar school, sporten in Leiden of doen er boodschappen. Natuurlijk gaan er Voorschotense jongeren in Wassenaar naar school en zijn er Voorschotenaren in Wassenaar werkzaam, maar dat geldt ook, en misschien nog wel meer,  voor Leiden. Tussen Leiden en Voorschoten verhuizen veel mensen. Tussen Wassenaar en Voorschoten gebeurt dat nauwelijks. De link tussen Voorschoten en Leiden is sterk, die tussen Voorschoten en Wassenaar is zo zwak dat Arriva er niet eens een rendabele buslijn tussen kan laten rijden. Ook het wegverkeer tussen Voorschoten en Leiden is veel omvangrijker dan dat tussen Voorschoten en Wassenaar.

Al met al zijn wij van mening dat Voorschoten verder moet in de Leidse regio. Het is nu zaak om samen met onze partners in deze regio te besluiten op welke manier we dat het beste kunnen doen.

Erik Maassen, fractievoorzitter SP Voorschoten
Monique Lamers, fractievoorzitter GroenLinks Voorschoten

U bent hier