h

Alleen SP wil raadsenquête naar verdwenen miljoenen

5 oktober 2017

Alleen SP wil raadsenquête naar verdwenen miljoenen

Foto: Lyonne Maassen

Het voorstel van de SP om een raadsenquête te organiseren als vervolg op het rekenkameronderzoek is niet door andere partijen gesteund. De SP had een raadsenquête voorgesteld om boven tafel te krijgen welke politieke ontwikkelingen mogelijk hebben gemaakt dat de gemeente Voorschoten in 8 jaar tijd 75 miljoen euro over de balk heeft gegooid.

Fractievoorzitter Erik Maassen is teleurgesteld dat het voorstel niet gesteund werd: “Op deze manier komt de onderste steen nooit boven. Ik vind het onbegrijpelijk dat nu vast staat dat er 75 miljoen aan gemeenschapsgeld is verdwenen en dat de politiek dat niet verder wil onderzoeken. Nu drinkt men een glas, doet een plas en alles blijft zoals het was.” In een raadsenquête worden betrokken politici en ambtenaren in het openbaar gehoord door een commissie van raadsleden uit alle partijen.

Geen geld?
Diverse partijen gaven aan dat het te duur zou zijn om een raadsenquête te organiseren. Maassen is het daar niet mee eens. “Natuurlijk kost democratie geld, maar dat is een schijntje vergeleken met het geld dat verdwenen is. Op een begroting van 60 miljoen is heus wel 50.000 euro te vinden voor een noodzakelijk onderzoek. Dat is een kwestie van keuzes maken.” De wethouder financiën gaf tijdens de raadsvergadering aan dat de provincie een raadsenquête niet om financiële redenen zou tegenhouden.

Schijn tegen
De SP bedankte de rekenkamercommissie voor het onderzoek, maar had ook kritiekpunten: “Het is goed dat nu het totale bedrag is komen vast te staan. Er is 75 miljoen in 8 jaar te veel uitgegeven. Dat komt neer op 1 euro per inwoner per dag. Dat is enorm,” aldus Maassen. “Maar het rapport wekt de schijn dat diverse politieke partijen hun straatje proberen schoon te vegen. Daarom is een raadsenquête noodzakelijk. Dan komt er echt boven water wie er verantwoordelijk is voor welke beslissingen.”  

U bent hier