h

Bouw betaalbaar in Starrenburg III

16 januari 2022

Bouw betaalbaar in Starrenburg III

Foto: Rob van Leeuwen

De SP vindt dat er niet genoeg betaalbare huizen worden gepland in Starrenbrug III. In de commissievergadering van 13 januari bleek dat de ondergrens van 15% sociale huur niet wordt gehaald. Wel worden er 23 villa’s en 34 halfvrijstaande woningen gebouwd. SP-raadslid Erik Maassen wil dat er nieuwe afspraken worden gemaakt.

De afspraken met de projectontwikkelaars stammen nog van voor 2018. Een raadsmeerderheid van VVD, CDA, ONS Voorschoten en D66 vond toen dat het bouwen van sociale huurwoningen geen prioriteit had in Voorschoten. ONS-wethouders Bianca Bremer en Hans Rasch spraken met de ontwikkelaars af dat 15% sociale huur genoeg was. De projectontwikkelaars lieten het terrein vervolgens nog jaren braak liggen. In die tijd stegen de huizenprijzen enorm. Toch zag huidig wethouder Cramwinkel (D66) geen aanleiding of mogelijkheid om de afspraken te herzien. De SP vroeg daar steeds opnieuw om. SP-raadslid Erik Maassen: “Ik wil dat er in Starrenburg III huizen worden gebouwd die betaalbaar zijn voor gewone Voorschotenaren. Huizen waar behoefte aan is. In het plan staan vooral de huizen waar projectontwikkelaars het meeste aan verdienen.”

Plannen openbreken
Nu blijkt dat die oude afspraken zelfs niet gehaald worden. In de plannen staan 53 sociale huurwoningen. In totaal worden er 356 huizen gebouwd. Dat is minder dan 15%. Maassen is woest. “15% sociaal was al veel te weinig. Maar dat wordt nu zelfs niet gehaald. Wat mij betreft is dit aanleiding om alle plannen weer open te breken.” De PvdA, ONS Voorschoten en GroenLinks ondersteunden de oproep van Maassen in de commissie om meer betaalbare woningen te bouwen in Starrenburg III. Het besluit voor het definitieve bouwplan wordt pas na de gemeenteraadsverkiezingen genomen.

Bewust lang gewacht
Al in 2002 werd concreet gesproken over bouwen in Starrenburg III. Het bestemmingsplan is al tien jaar oud. De projectontwikkelaars, die eigenaar van de grond zijn, hebben bewust lang gewacht met het maken van plannen. Op deze manier profiteren ze van de hoge prijsstijgingen in de huizenmarkt.  Ondanks het tekort aan huizen in Voorschoten, werden verzoeken van de gemeente om te beginnen met ontwikkelen jarenlang genegeerd.  

Onrechtvaardig
De SP vindt het onrechtvaardig dat projectontwikkelaars op deze manier profiteren van de woningcrisis. Daarom moeten de bouwplannen worden aangepast aan de huidige regels. Dat betekent minimaal 25% sociale huur, 15% middenhuur en 15% sociale koop. Om daar ruimte voor te maken moeten er maar wat minder villa’s worden gebouwd. Maassen vindt dat de ontwikkelaars niet allen de lusten, maar ook de lasten van de lange wachttijd moeten ondervinden. “Ik vind het schandalig dat je bouwgrond jaren braak laat liggen zodat je er meer aan kan verdienen, maar vervolgens wel eist dat de oude afspraken nog geldig zijn. Zo kunnen we de wooncrisis nooit oplossen.”

U bent hier