h

SP stelt lijst vast en kiest Maassen als lijsttrekker

23 november 2021

SP stelt lijst vast en kiest Maassen als lijsttrekker

Foto: Maurits Gemmink

De ledenvergadering van de SP in Voorschoten heeft de lijst en het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vastgesteld. Raadslid Erik Maassen is voor de derde keer als lijsttrekker gekozen. De lijst is een afgewogen mix van ervaring en nieuwe gezichten. De SP heeft een progressief verkiezingsprogramma opgesteld voor een eerlijker Voorschoten.

In het verkiezingsprogramma pleit de SP onder meer voor het bouwen van 800 nieuwe huizen in de komende acht jaar om het woningtekort aan te pakken. Dit moeten voornamelijk betaalbare koop en huurwoningen worden. Om te zorgen dat de gemeente beter naar de inwoners gaat luisteren wil de partij een referendum invoeren. De socialisten willen dat de verduurzaming in Voorschoten geen kostenpost wordt voor mensen met lagere inkomens en een eerlijke verdeling van de gemeentelijke belastingen.

Lijstrekker Erik Maassen vertegenwoordigt de SP sinds 2014 in de gemeenteraad van Voorschoten. Van 2007 tot 2011 was hij Statenlid in Zuid-Holland namens de SP. In het dagelijks leven is hij belangenbehartiger voor huurders bij de Woonbond. Zijn ervaring in het opkomen voor huurders zet hij ook graag in als raadslid.

Op de tweede plaats van de lijst staat nieuwkomer Remco van Riet. Hij is ondernemer en bouwt fietsen op maat vanuit een winkel in Leiderdorp. Hij zet zich natuurlijk in voor goede fietspaden en voldoende fietsenstallingen, maar vooral voor een actieve levensstijl voor iedereen. De inzet van buurtsportcoaches en een nieuwe atletiekbaan vindt hij erg belangrijk.

Op de derde plaats van de lijst staat Elzelien van der Starre. Sinds 2010 is ze actief voor de SP. Ze is voor de derde keer verkiesbaar en was van 2014 tot 2020 burgercommissielid voor de SP in de gemeenteraad van Voorschoten. Zij wil  voor Voorschoten een goed sociaal beleid en dat er eindelijk een multifunctionele accommodatie komt, zodat de culturele verenigingen weten waar ze aan toe zijn.

Op plaats 4 staat Erwin Tak. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in de lokale politiek, onder meer als gemeenteraadslid en duo-raadslid in Leiden. Sinds 2,5 jaar woont hij met veel genoegen in Voorschoten en wil ook hier graag werken aan een socialere gemeente. Zijn hele werkzame leven is hij actief met het verbeteren en vernieuwen van zorg en preventie voor kwetsbaren in de samenleving.

Op de vijfde plaats staat de 20-jarige Monica Langeveld, die al haar hele leven in Voorschoten woont. Zij studeert filosofie in Leiden, waar haar interesse voor politiek is begonnen. Zij vindt het belangrijk om mee te werken aan een groen Voorschoten met sociale voorzieningen voor iedereen.

De SP zet in op zetelwinst en wil vanaf 2022 met minimaal twee zetels vertegenwoordigd zijn in de Voorschotense gemeenteraad.

U bent hier