h

SP wil snelle verbetering sociale huurwoningen

18 december 2021

SP wil snelle verbetering sociale huurwoningen

Foto: Robert Steenbergen

Huizen in Voorschoten moeten beter geïsoleerd worden. De gemeente moet daarover afspraken maken met de woningcorporaties en een isolatieoffensief starten. Pas daarna kunnen woningen van het gas af. Een voorstel van de SP om dat te regelen is door de gemeenteraad aangenomen.

Veel sociale huurwoningen in Voorschoten zijn niet goed geïsoleerd. Nu de gasprijzen snel stijgen is het nog belangrijker om die woningen snel te isoleren, zodat energiearmoede kan worden voorkomen. In een woning met een hoog energielabel is de energieprijs veel lager.

Woningbouwcorporaties krijgen de komende jaren veel geld om hun woningen te isoleren. Daar moeten de corporaties prestatieafspraken over maken met de huurdervereniging en de gemeente. Gemeenteraadslid Erik Maassen: “De gemeenteraad heeft het college opgeroepen om hier concrete en meetbare afspraken over te maken. We willen dat er snel iets gebeurd, niet alleen dat er goede bedoelingen worden uitgesproken. Wat de SP betreft wordt de isolatie wordt uitgevoerd zonder huurverhoging.”

Isolatieoffensief
Vanaf 2025 zullen de eerste wijken in Voorschoten van het gas af gaan. Dat staat in de transitievisie warmte, die de gemeenteraad deze week heeft aangenomen. Deze eerste wijken zijn waarschijnlijk de wijken met veel corporatiewoningen, omdat zo’n grote ingreep makkelijker gaat als veel woningen dezelfde eigenaar hebben. Het plan van de SP zorgt ervoor dat deze wijken eerst een isolatieoffensief krijgen. De corporaties gaan hun sociale huurwoningen eerst opknappen,  zodat ze heel goed geïsoleerd zijn. Door minder te stoken, wordt de overgang naar een andere warmtebron veel soepeler.

U bent hier