h

Gemeenteraad laat cultuursector in de steek

14 november 2021

Gemeenteraad laat cultuursector in de steek

De gemeenteraad heeft de beslissing over de multifunctionele culturele accommodatie (MFA) uitgesteld tot 2022. Dit betekent langere tijd onzekerheid en langer wachten op de broodnodige verbouwing van de bibliotheek. Als die er ooit komt.

Een deel van de gemeenteraad blijft liever dagdromen over een onhaalbaar prestigeproject. SP-fractievoorzitter Erik Maassen vindt dat onverantwoordelijk. “De Bibliotheek heeft nu een grote verbouwing nodig. Het Cultureel Centrum staat op instorten. Er is al 15 jaar geen besluit genomen en nu is het besluit weer uitgesteld. Dit is niet uit te leggen aan de culturele verenigingen.”

VVD onbetrouwbaar
Een meerderheid van VVD, CDA, ONS, VLS en PvdA stelde het besluit uit tot na de verkiezingen. “Dit is waarom zoveel mensen in Voorschoten een hekel aan politiek hebben,” zegt Maassen. “Ze nemen nooit een besluit en laten de maatschappij in de kou staan. Ze hopen dat ze na de verkiezingen zelf met de eer kunnen strijken.” De VVD toonde zich een onbetrouwbare partij door te breken met het coalitieakkoord en werd daarom bijna uit het gemeentebestuur gezet. Maassen is klaar met de politieke spelletjes: “De VVD wil laten zien dat zij de baas zijn. Dit schoolpleingedrag gaat nu ten koste van de cultuursector. De vorige keer ging het ten koste van een lokale ondernemer. Het moet echt eens afgelopen zijn.”

Onmogelijk alternatief
Een multifunctionele accommodatie op de plek van de Kruispuntkerk is volgens de SP onmogelijk. Dit alternatief is bijna twee keer zo duur als verbouwen van het bibliotheekgebouw. Bovendien gaat het ervan uit dat de monumentale kerk gesloopt wordt. “Wij zijn voor behoud van monumenten,” zegt Maassen. “We waren voor behoud van het Ambachts- en Baljuwhuis en we zijn voor behoud van de Kruispuntkerk. Bovendien is het erg onzeker of je hier toestemming voor krijgt. Dit plan is vrijwel onmogelijk.”
Toestemming krijgen om een monument te slopen is erg lastig. Het duurt jaren voor zo’n procedure helemaal doorlopen is. Uiteindelijk bepaalt de Raad van State. De kans dat die toestemming voor sloop geeft wordt door deskundigen ingeschat als “vrijwel uitgesloten”. Maassen is verbijsterd dat sommige leden van de gemeenteraad daar niet door worden afgeschrikt. “CDA en ONS beweerden in de commissievergadering dat er dus een kans is dat het mag. Dat die kans kleiner dan 0,1% is, negeren deze partijen. Ik vind het onverantwoord om zo te gokken met gemeentegeld.”

Toch geld geregeld
Omdat partijen zoals de VVD en het CDA hun verantwoordelijkheid niet namen, heeft de SP dat met GroenLinks en D66 wel gedaan. De cultuursector mag immers niet het slachtoffer worden van de politieke spelletjes in de gemeenteraad. De drie partijen hebben in de begroting geregeld dat er al 3 miljoen euro klaarligt als de gemeenteraad uiterlijk in 2022 een besluit neemt over de multifunctionele culturele accommodatie. Ook komt er een plan voor groot onderhoud in de bibliotheek. Ten slotte heeft de raad na een voorstel van D66, GroenLinks en SP besloten dat de Kruispuntkerk niet gesloopt mag worden. Maassen legt uit: “Hiermee hebben wij ervoor gezorgd dat de cultuursector toch onderdak houdt en er volgend jaar alsnog kan worden besloten om de multifunctionele culturele accommodatie in het pand van de bibliotheek te bouwen.”

U bent hier