h
29 maart 2012

Slechte bereikbaarheid sociale dienst aangepakt

Wethouder Adema erkent dat de telefonische bereikbaarheid van de sociale dienst erg slecht is. Dit was een van de klachten die naar voren kwam uit het klachtmeldpunt sociale dienst van de SP. Adema heeft aangegeven hard te werken aan een oplossing.

Lees verder
9 maart 2012

Uitkomsten SP meldlijn sociale dienst: Wachttijden, gebroken afspraken en chaos

Onder cliënten van de sociale dienst leeft veel onvrede over de gevolgen van de fusie van de sociale diensten van Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Dat blijkt uit de resultaten van een meldlijn die de SP deze week open stelde. Wachttijden voor het telefonisch spreekuur zijn vaak langer dan tien minuten, dossiers raken zoek en er wordt niet teruggebeld. SP-voorzitter Erik Maassen is geschrokken van de uitkomsten: “Het ergste is dat gemaakte afspraken over sollicitatieplicht niet meer blijken te gelden. Dit kan echt niet.”


Lees verder
29 februari 2012

SP opent meldpunt sociale dienst

Sinds begin dit jaar is de sociale dienst van Voorschoten gefuseerd met de sociale diensten van Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De SP heeft uit diverse bronnen begrepen dat deze nieuwe situatie voor veel problemen zorgt. Om te onderzoeken hoe groot de problemen zijn heeft de SP afdeling Voorschoten een meldpunt sociale dienst geopend.


Lees verder
27 februari 2012

Tomaat-o-meter over fusieplannen Voorschoten en Wassenaar


Op zaterdagmiddag 25 februari 2012 stond de SP Voorschoten op het Treubplein. In het kader van de inmiddels bekende SP actie "Verbeteren Voorzieningen Voorschoten" werd het winkelende publiek naar hun mening gev=aagd over de fusie plannen met de Gemeente Wassenaar. Ook deze middag bleek wederom dat de het behouden en het verbeteren van de voorzieningen in Voorschoten leeft bij de burgers van Voorschoten.

Lees verder
23 februari 2012

SP achter bordjes VVV

De SP is de drijvende kracht achter de actiegroep VVV. Deze actiegroep plaatste op diverse plekken in het dorp verkeersbordjes die verwijzen naar verloren voorzieningen. Met deze actie, onder de naam “Verloren voorzieningen Voorschoten”, wil de SP aandacht vragen voor het rappe tempo waarin het voorzieningenniveau in het dorp wordt uitgekleed.


Lees verder
1 januari 2012

Emile Roemer komt naar Voorschoten!

Emile Roemer, politicus van het jaar 2011, komt naar Voorschoten. Op 24 januari vindt in het Cultureel Centrum een wervelende SP-avond plaats waar Emile Roemer de hoofdgast is.


Een goed begin van het nieuwe jaar: onder tromgeroffel zal de SP-afdeling Voorschoten door partijleider Roemer officieel opgericht worden.


Aansluitend zal een discussiebijeenkomst plaatsvinden met als thema: ARMOEDE IN NEDERLAND

Lees verder
17 december 2011

SP inzamelactie Voedselbank levert veel op

De opbrengst van de eerste dag van de voedselbankactie is enorm. De SP haalde 44 dozen met goederen op voor de voedselbank. Zo veel kon de voedselbank Voorschoten niet in één keer verwerken. Daarom zal een deel van de opbrengst naar de voedselbank Leiden gaan. 

De reacties van het winkelende publiek waren overwegend positief op de vraag 'Neemt u een extra boodschap mee voor de voedselbank?'. De inzamelactie leverde dan ook een grote partij goederen op, varierend van wasmiddel tot allerlei houdbare levensmiddelen. Komende zondagmiddag herhaalt de SP deze inzamelactie in de C1000. Kijk hier naar een tv-reportage van de actie.

Lees verder
10 december 2011

SP zamelt goederen in voor voedselbank

De voedselbank Voorschoten kampt al enige tijd met een tekort aan goederen. Als gevolg van de crisis melden zich steeds meer mensen aan bij de voedselbank, terwijl winkels minder restpartijen kunnen schenken. Daarom zamelt de SP Voorschoten op 17 en 18 december goederen in voor de voedselbank. “Juist in tijden van crisis is de voedselbank hard nodig,” stelt SP-voorzitter Erik Maassen.

“Door het gure bezuinigingsbeleid van de regering komen steeds meer mensen in de problemen. Het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft is al 1 miljoen, en stijgt nog verder. De SP vindt dat deze mensen ondersteund moeten worden. Als de regering hen aan alle kanten kort, moeten ze tenminste nog bij de voedselbank terecht kunnen.” De SP heeft signalen ontvangen dat de voedselbank Voorschoten de toeloop niet meer aan kan. Maassen: “Wij kennen cliënten van de voedselbank aan wie gevraagd is om de ondersteuning te stoppen om anderen te kunnen helpen. De situatie is echt nijpend.” Op zaterdag 17 december staat de SP van 11.00 uur tot 17.00 uur in de Albert Heijn. Op zondag 18 december staat de SP van 16.00 uur tot 18.00 uur in de C1000. De SP geeft alle geïnteresseerde klanten van de winkels een boodschappenlijstje met artikelen die de voedselbank goed kan gebruiken.

Lees verder

Pagina's