h

Provincie neemt verkeerd besluit

27 juni 2012

Provincie neemt verkeerd besluit

 

Het besluit van Provinciale Staten, om de Rijnlandroute dwars door Voorschoten aan te leggen, is een verkeerd besluit. De SP Voorschoten heeft zich altijd verzet tegen de Rijnlandroute en is hevig teleurgesteld dat nu toch is besloten de weg aan te leggen.

Het is voor de SP Voorschoten dubbel teleurstellend dat de provinciale SP met deze keuze heeft ingestemd. Afdelingsvoorzitter Erik Maassen: “Ik heb begrip voor het feit dat de provinciale SP zich houdt aan het coalitieakkoord dat ze heeft ondertekend. De SP is een partij die niet wegloopt voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maar ik zou er niet voor hebben gekozen dat akkoord te ondertekenen.” De Voorschotense SP distantieerde zich in april 2011 van het gesloten akkoord.

Provinciale Staten heeft een wel motie aangenomen waarin de wens wordt uitgesproken om de Rijnlandroute door Voorschoten in een boortunnel te laten passeren. Als die oplossing wordt gekozen, dan is dat de minst slechte oplossing. Huizen hoeven dan niet te worden gesloopt en Voorschoten zal de Rijnlandroute niet horen, zien of ruiken. Ook heeft Provinciale Staten uitgesproken dat Voorschoten de allereerste prioriteit krijgt als er wordt gekeken naar de inpassing van de weg.

SP Tweede Kamerlid Farshad Bashir doet morgen een voorstel in de Tweede Kamer om te kiezen voor een ondergraondse Rijnlandroute. Hij wil dat minister Schultz onderzoekt hoeveel het kost om de weg tussen de A4 en de A44 in de grond te boren. Omdat de helft van het budget van de Rijnlandroute door het Rijk beschikbaar wordt gesteld, heeft de Tweede Kamer de mogelijkheid om dergelijke inpassingseisen af te dwingen.

Het voorstel van Bashir is hier te vinden: https://sp.nl/verkeer/nieuwsberichten/12211/120627-bashir_rijnlandroute_...

U bent hier