h

Wethouder alsnog om: Voorschoten gaat boodschappenboete afschaffen

25 september 2021

Wethouder alsnog om: Voorschoten gaat boodschappenboete afschaffen

Foto: Robert Steenbergen

De boodschappenboete, die mensen met een uitkering kunnen krijgen als ze bijvoorbeeld regelmatig boodschappen van een familielid krijgen, wordt in Voorschoten alsnog afgeschaft. Al in maart beloofde wethouder De Bruijn dit na een voorstel van SP-raadslid Erik Maassen, maar in juni kwam hij terug op die belofte. Na ingrijpen van de SP gaf de wethouder deze week alsnog toe.

Na ophef over de boodschappenboete in de gemeente Wijdemeeren stelde Maassen voor om in Voorschoten de regels aan te passen. Er moest voor uitkeringsgerechtigden een vrijstelling komen voor giften tot 1200,- per jaar. Vrijwel de hele gemeenteraad was het hiermee eens en wethouder De Bruijn beloofde voor de zomer het beleid aan te passen. Maassen was onaangenaam verrast toen hij kort voor de zomer las dat de gemeente de regels toch niet ging aanpassen: “Dat kan je echt niet maken.”

Maassen was niet alleen boos over de keuze om de boodschappenboete toch in stand te houden, maar ook om de reden waarom. “De wethouder gaf als verklaring dat het niet de bedoeling is dat de afdeling Werk & Inkomen met verschillende regels voor Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg gaat werken,” legt Maassen uit. “Dat kan dus echt niet. De gemeenteraad van Voorschoten bepaalt het beleid in Voorschoten. Als je daardoor niet kan samenwerken met Wassenaar of Leidschendam-Voorburg, dan moet je maar stoppen met die samenwerking.”

De SP agendeerde de kwestie met succes opnieuw in de commissie Mens & Samenleving van 23 september. Hierdoor werd het besluit opnieuw tegen het licht gehouden en besloten de gemeentes Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg om gezamenlijk voor een hogere vrijstelling te kiezen. Deze vrijstelling wordt in ieder geval 1200,- euro per jaar, maar zou volgens wethouder De Bruijn ook nog hoger kunnen uitvallen. De nieuwe regel zou eind oktober ingaan. Maassen is tevreden met de toezegging. “Dit is goed nieuws voor alle mensen die rond proberen te komen van een uitkering. Maar ik houd wel goed in de gaten dat het deze keer wel wordt uitgevoerd.”  

U bent hier