h

SP wil meer zekerheid voor verenigingen

8 november 2019

SP wil meer zekerheid voor verenigingen

Foto: Maurits Gemmink

Na het provinciaal toezicht van 2017 wordt Voorschoten weer financieel gezond. Maar het herstelplan heeft wel gevolgen voor de mensen en verenigingen in Voorschoten. De SP wil extra aandacht voor de gevolgen van de bezuinigingen.

Voor het eerst sinds de SP in de gemeenteraad van Voorschoten zit, heeft de partij voor de begroting gestemd. “Het is een hele prestatie hoe de gemeente uit de problemen gekomen is,” legt fractievoorzitter Erik Maassen uit. “En het overschot van 2019 wordt bestemd voor zaken die wij erg belangrijk vinden: extra woningbouw en een reserve voor de zorg. Om te laten zien dat we dat goede keuzes vinden, hebben we gebroken met onze traditie en voor de begroting gestemd.”

Toch had de SP wel kritiek. Door het financiële toezicht van 2017 heeft de gemeente hard moeten bezuinigen. Er is bijvoorbeeld hard gesneden in de subsidies voor verenigingen. “Nu de gemeente weer een sluitende begroting heeft, moet dat ook ten goede komen aan de samenleving,” zegt Maassen. “Het mag niet gebeuren dat verenigingen failliet gaan omdat de gemeente ineens geen geld meer geeft.” De SP stelde daarom met ondersteuning van CDA, PvdA, ONS en Voorschoten Lokaal voor om een klein deel van het begrotingsoverschot te plaatsen in een ‘fonds zachte landing’, dat verenigingen in het eerste jaar van het nieuwe subsidiebeleid kan helpen voortbestaan. Omdat de coalitiepartijen tegen dit voorstel stemden werd het echter niet aangenomen.

Eerlijke gemeentebelastingen
De SP pleitte samen met het CDA, PvdA en ONS ook voor een eerlijkere verdeling van de gemeentebelastingen. Nu zijn de belastingen voor inwoners erg hoog, terwijl ondernemers voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. De gemeentebelastingen voor bedrijven zijn erg laag in vergelijking met de gemeentes in de omgeving. In Leiden zijn ze zelfs 2,5 keer zo hoog. “Wij willen geen ondernemers pesten,” legt Maassen uit, “maar we willen gewoon dat ze eerlijk meebetalen. Nu stuurt Voorschoten de rekening van het financiële herstel alleen naar de bewoners. Dat is niet eerlijk. Iedereen moet meebetalen.”

Het voorstel was onbespreekbaar voor de coalitiepartijen, die in het coalitieakkoord hebben afgesproken dat de gemeentebelasting voor ondernemers niet omhoog mag. Maassen wees erop dat coalitiepartijen GroenLinks en D66 voor de verkiezingen nog voor een eerlijke verdeling van de gemeentebelastingen waren. “Kennelijk heeft de VVD zijn coalitiepartners keihard in de tang.”

U bent hier