h

Raad moet ook op zichzelf bezuinigen

19 februari 2018

Raad moet ook op zichzelf bezuinigen

Foto: Maurits Gemmink

De gemeenteraad van Voorschoten heeft een bezuiniging op zichzelf deels teruggedraaid. Alleen de SP hield vast aan het eerdere voorstel om het aantal burgercommissieleden te beperken tot één per fractie. SP-raadslid Erik Maassen is verbijsterd: “De politiek bezuinigt overal op, behalve op zichzelf. Dat kan ik niet uitleggen.”

In de begroting van 2018 zitten forse bezuinigingen. Niet alleen het zwembad, het cultureel centrum en veel verenigingen verliezen hun subsidie, maar ook in de zorg wordt flink bezuinigd. Ook op de gemeenteraad zelf zou worden bezuinigd: Het aantal burgercommissieleden, die gemeenteraadsleden ondersteunen in de commissie, werd teruggebracht van drie tot één per fractie. De SP vindt dat een logische keuze: “Als je snoeihard bezuinigt op bijna elke voorziening of subsidie, moet je ook het lef hebben om op je eigen uitgaven te bezuinigen. Die commissieleden krijgen allemaal een vergoeding en een laptop. Dat mag best wat minder.”

Toen het eerder besluit moest worden uitgevoerd kregen de meeste partijen in de gemeenteraad echter slappe knieën. Alle partijen, met uitzondering van de SP, kozen ervoor om het aantal commissieleden per fractie te verdubbelen. Maassen : “De politiek durft niet op zichzelf te bezuinigen. Ze snijden wel in de subsidies van de verenigingen, maar hun eigen vergoedingen mogen niet verdwijnen.”

U bent hier