h

Hoe zit het met de verdwenen miljoenen?

26 januari 2018

Hoe zit het met de verdwenen miljoenen?

Foto: SP

Het besluit om zwaar te bezuinigen is genomen. De begroting is goedgekeurd door de provincie. Het financieel toezicht is opgeheven. Het lijkt in de gemeenteraad of er niets meer aan de hand is. Maar wat is er nu precies gebeurd? Niemand heeft er verantwoordelijkheid voor genomen. Tijd voor duidelijkheid, vindt Erik Maassen van de SP.

Tussen 2010 en 2014 gaf Voorschoten 75 miljoen meer uit dan er binnen kwam. Dat is duidelijk gebleken uit een onderzoek van de rekenkamer. Voor een deel is ook duidelijk waar dat geld aan is uitgegeven. Aan het rioleringsplan Vlietwijk, waar de mensen nu nog meer last van het water hebben. En aan de tunnel voor de Rijnlandroute, waar de provincie ons dorp liet meebetalen en daarna ingreep omdat we te veel uitgaven. Aan het Deltaplein, het bedrijventerrein Dobbewijk en de Duivenvoordecorridor, waar de projectontwikkelaars winst maken en de gemeente opdraait voor de risico’s. Kortom, het geld is uitgegeven aan grote projecten die soms wel nodig waren, maar waarbij de gemeente wel erg kwistig met geld heeft gestrooid. Het rapport van de rekenkamer heet niet voor niets “Veel ambities, weinig aandacht voor financiën”.

Maar niet al het geld is daaraan uitgegeven. In 2011 is 15 miljoen uitgegeven aan het verminderen van de schuldenlast. Het klinkt logisch en verstandig om je schulden af te lossen. Maar de totale schuld van Voorschoten was het jaar ervoor, in 2010, 15 miljoen euro. Evenveel dus als er een jaar later is afgelost. En in de overzichten zien we dat in 2011 die schuld juist enorm begint te stijgen. Dat kan niet kloppen. Gemeentes kunnen goedkoop lenen, vaak op lange termijn, als een soort hypotheek. Waarom is er in 2011 zoveel eigen geld uitgegeven aan het aflossen van leningen, terwijl er tegelijkertijd veel is bijgeleend? Wie heeft dat bedacht?

Dat laatste is dus het probleem. Dat wordt niet duidelijk. De partijen in de gemeenteraad zijn allemaal bang om het te hebben over de schuldvraag. Ze zijn bang dat ze zelf meer schuld krijgen dan anderen en dus wordt er niet over gepraat. “We moeten het over de toekomst hebben, niet over het verleden” zegt ONS Voorschoten dan. En de VVD is zelfs blij dat Voorschoten onder toezicht heeft gestaan, want nu moet Voorschoten ten minste flink bezuinigen. Maar de SP wil het wel hebben over de schuldvraag.  Want wethouders zijn er niet alleen om lintjes door te knippen, ze moeten ook hun keuzes uitleggen als het misgaat. En wij willen graag weten wat er met die 15 miljoen in 2011 is gebeurd.

Daarom heeft de SP voorgesteld om een raadsenquête te houden. In zo’n enquête kan de gemeenteraad betrokkenen, zoals de toenmalige wethouders, ondervragen. Maar alle andere partijen stemden tegen dat voorstel. Zij willen kennelijk geen verantwoordelijkheid afleggen. Maar de SP geef niet op. De raadsenquête staat in ons verkiezingsprogramma en na de verkiezingen zullen we dit opnieuw in de gemeenteraad voorstellen.

U bent hier