h

CDA, VVD en ONS pronken met andermans veren

8 februari 2017

CDA, VVD en ONS pronken met andermans veren

Foto: gemeente voorschoten / www.voorschoten.nl

Een persbericht van de coalitiepartijen is de rest van de Voorschotense gemeenteraad in het verkeerde keelgat geschoten. Zondag claimden CDA, VVD en ONS in een persbericht dat het alleen aan hen te danken was dat de gemeenteraad zich unaniem uitsprak tegen een afvalbrengstation van Avalex in de Dobbewijk. De werkelijkheid is anders.

Juist de oppositiepartijen drongen steeds aan op bespreken van het afvalbrengstation in de Dobbewijk. Het was GroenLinks dat het onderwerp op de agenda had gezet. Monique Lamers (GroenLinks): “Al in december vroegen wij schriftelijk aan het college om Avalex duidelijk te maken dat een afvalbrengstation in de Dobbewijk ongewenst was. Toen was de wethouder daar niet voor. Wij zijn blij dat het college zich inmiddels bij ons standpunt heeft aangesloten en bij Avalex aandringt om van de plannen af te zien.”  

Tijdens de raadsvergadering bleek dat er twee verschillende moties lagen, één van de coalitiepartijen en één van de oppositiepartijen. Omdat die laatste scherper stelde om ook alle activiteiten voor het ontwikkelen van het afvalbrengstation te stoppen, riep D66-er Marco van der Meij de coalitiepartijen op zich hierbij aan te sluiten. Hierna verklaarde wethouder Binnendijk het grootste deel van de oppositiemotie te kunnen ondersteunen. De wethouder drong aan op eensgezindheid in de raad, waarna de SP en de PvdA vroegen om de vergadering te schorsen, zodat de partijen over een compromis konden onderhandelen. Hier werd door alle zeven partijen snel overeenstemming bereikt. “Het is absurd dat de coalitiepartijen dit nu als hun succes claimen, “aldus Erik Maassen (SP). “Ze pronken met andermans veren.”

De vier partijen uit de oppositie (D66, GroenLinks, SP en PvdA)  hebben het afgelopen half jaar veel werk verzet om informatie boven tafel te krijgen over de plannen van Avalex. Deze vier partijen deden het werk dat je van een gemeenteraad mag verwachten. In diezelfde periode liet coalitiepartij ONS Voorschoten op Unity TV juist weten geen enkel probleem te hebben met een afvalbrengstation in de Dobbewijk, omdat dit vooral een bedrijventerrein was.

De oppositiepartijen zijn eraan gewend dat in de politiek soms de waarheid wordt verdraaid, zeker in Voorschoten. Maar de manier waarop CDA, VVD en ONS in hun persbericht alle succes voor zichzelf claimen gaat wel erg ver. Juist in een tijd waarin de gemeenteraad gezamenlijk oplossingen moet vinden voor de slechte situatie waarin Voorschoten zich bevindt, is een dergelijk persbericht ongepast.  

Reactie toevoegen

U bent hier