h

SP kiest voor zorg en wonen

11 november 2016

SP kiest voor zorg en wonen

Foto: Elzelien van der Starre

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SP opgeroepen niet te bezuinigen op zorg. De slechte positie van huurders in Voorschoten heeft de SP aan de kaak gesteld. Twee voorstellen van de SP om het openbaar vervoer te verbeteren (een buslijn naar Wassenaar en betere fietsenstalling op station Voorschoten) zijn door de raad aangenomen. De hele spreektekst van fractievoorzitter Erik Maassen tijdens de algemene beschouwingen staat hieronder.

Soms kleed je je voor de gelegenheid, en vandaag is dat het geval. Uit mijn ruime voorraad SP-actie t-shirts heb ik een exemplaar meegenomen met de tekst: Voor Zorg. De SP is voor zorg. Dat is natuurlijk een dooddoener van jewelste, want wie is er nu tegen zorg? 

Maar toch is het nodig om dat te zeggen in deze gemeenteraad. Sinds de gemeentes verantwoordelijk zijn voor delen van de zorg, moet er goed door de gemeenteraad worden gekeken of de zorg wel voldoende is. En of er wel voldoende geld naartoe gaat. En daar zit de crux.

Want de overheveling van de WMO en jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente betekende al een flinke bezuiniging. Maar dat was kennelijk nog niet genoeg: Door allerlei beperkende maatregelen hield Voorschoten vorig jaar geld over op de zorgtaken. Het aantal uren thuiszorg is drastisch teruggedraaid, mensen hebben ondersteuning verloren die ze al jaren hadden. Uit het klanttevredenheidsonderzoek sociale zaken blijkt dit de meest gehoorde klacht van mensen die zorg ontvangen: vermindering van het aantal uren. Maar wat doet Voorschoten? Er worden verdere bezuinigingen ingezet: 1,5 miljoen wordt er bezuinigd op sociale wijkteams en het geld wat vorig jaar is overgehouden, geld dat was bedoeld voor zorg, wordt nu ingezet om het tekort in de gemeentekas te dekken. Dat geld staat nu op een reserve, uit Voorzorg. En daar wil de SP het ook voor gebruiken: Voor zorg. Het tekort in de gemeentekas kan ook gedekt worden door een extra bijdrage te vragen aan andere mensen, in plaats van de zorg verder uit te kleden. Want politiek is een kwestie van keuzes maken. Voorschoten maakt nu de keuze om de zorgvoorzieningen te verschralen, wij willen ze op orde houden en het geld ergens anders vandaag halen. Wij hebben daartoe samen met GroenLinks  een motie ingediend.

Voorzitter, ik ga naar het onderwerp wonen.

Voorschoten is nog steeds een top 10 gemeente. Niet meer als het gaat om woongenot, wel als het gaat om wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Al sinds 2012 wijst de SP erop dat het aantal sociale huurwoningen in Voorschoten afneemt. Ook is het aanbod van sociale huurwoningen veel te laag. Dat is geruime tijd ontkent door andere partijen. In de woonvisie, die de gemeente afgelopen jaar heeft vastgesteld, zit die ontkenning nog steeds. Het is een prima woonvisie, behalve het feit dat het aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen veel te laag is. Maar 15%. En dat, terwijl het zo hard nodig blijkt: Uit nieuwe cijfers, dit najaar gepubliceerd, blijkt dat sociale huurwoningen in Voorschoten schaars en duur zijn. Er zijn te weinig sociale huurwoningen voor het aantal huishoudens dat daar aanspraak op zou kunnen maken. Het aantal dure scheefwoners (mensen met een te hoge huur voor hun inkomen) is meer dan 24%. Dat is 10% boven het landelijk gemiddelde en het gemiddelde in de regio. 520 huishoudens in Voorschoten wonen in een te dure sociale huurwoning.

Maar Voorschoten is zelfs een top 5 gemeente. Op de ranglijst van prijzen voor sociale huurwoningen, staat Voorschoten vierde. Net naast het podium. Alleen huurders in Westvoorne, Blaricum en Eemnes betalen meer huur. Ter vergelijking: Wassenaar staat niet eens in de top 100.

Er zijn dus te weinig sociale huurwoningen en ze zijn te duur. Onze woonvisie is al na een half jaar achterhaald. De SP wil dat die snel wordt herzien om de enorme problemen van huurders het hoofd te bieden. In de prestatieafspraken moet echt een ander beleid worden vastgelegd. Sprekend over die prestatieafspraken: Hoe heeft de wethouder haar toezegging aan de SP uitgevoerd, dat huurders hierbij betrokken zouden worden?

Dan de overige woonlasten. De SP is blij met het voorstel van het college om de woonlasten beter te verdelen. De woonlastenbenadering, die zorgt voor minder rioolheffing en afvalstoffenheffing maar de OZB verhoogd, heeft een gunstig effect voor huurders en kopers met een huis tot 3 ton. Zij gaan per saldo minder betalen, terwijl mensen met een duurder huis iets meer kwijt zijn.  Die ruimte is er ook: De OZB per inwoner in Voorschoten is veel lager dan in de regio, de provincie of landelijk gemiddeld. De riool- en afvalstoffenheffing is juist veel hoger. Hiermee komen we voor beide gemeentelijke belastingen beter in lijn met wat gebruikelijk is. Een goede maatregel dus volgens de SP, waarbij de lagere inkomens iets meer worden ontzien en de hogere inkomens meer gaan betalen.

Het voorstel van de coalitiepartijen op dit onderwerp vindt de SP schandalig. Om de lage OZB maar te kunnen handhaven wordt er gekort op onderwijs voor vluchtelingenkinderen, dat kleine beetje cultuuruitgaven dat we hebben en subsidies voor verenigingen. Politiek is een kwestie van kiezen, zei ik al eerder, en dat blijkt maar weer. VVD, ONS en CDA kiezen voor de rijken, voor de mensen met een huis van meer dan 4 ton. En ze doen dat ten koste van cultuur, lokale ondernemers, vluchtelingenkinderen en verenigingen. Een schandalige keuze volgens de SP. Iemand met een huis van 1 miljoen kan best 2 tientjes per maand meer betalen. Want daar hebben we het over. Maximaal 2 tientjes per maand. Wij zullen dat voorstel zeker niet steunen.

Voorzitter, ik zou het tenslotte nog over verkeer willen hebben.

Het is de SP een doorn in het oog dat het fietsparkeren bij station Voorschoten nog steeds zo’n bende is. Dat ligt niet aan de gemeente, maar aan de eigenaar van de fietsenstalling: Pro Rail. Er zijn te weinig stallingsplekken waardoor fietsen overal worden neergezet. De situatie is onveilig omdat de fietsboxen het zicht op de bocht in het fietspad ontnemen. Daarom vraagt de SP om Pro Rail tot actie aan te zetten. Maar het nieuwe parkeerterrein staat al bijna standaard vol. Mensen moeten worden aangemoedigd om met de fiets naar het station te komen. Goede  voorzieningen helpen daarbij, andere prikkels ook. Waarom zo’n grote gratis parkeerplaats als heel Voorschoten binnen twee kilometer een station heeft? Dat is toch te fietsen? Wie dan toch de auto pakt, mag daar best voor betalen. Betaald parkeren is voor ons wenselijk op de stations.

Openbaar vervoer is meer dan de trein. Ook de bus speelt een belangrijke rol. Opvallend genoeg is onze busverbinding goed richting Leiden en Den Haag, waar ook al een trein heen gaat. Maar richting Wassenaar is er geen bus. Terwijl Voorschoten en Wassenaar samenwerkende gemeentes zijn en er veel kinderen in Wassenaar naar school gaan. Voor de vluchtelingenkinderen in de schakelklas moet de gemeente zelfs taxibusjes inhuren omdat er geen bus naar Wassenaar gaat. Die bus naar Wassenaar, die moet er nu echt eens komen. 

Reactie toevoegen

U bent hier