h

Voorschoten kiest voor betaalbaar wonen

5 februari 2016

Voorschoten kiest voor betaalbaar wonen

Foto: SP / SP

In de nieuwe Woonvisie neemt de gemeente Voorschoten maatregelen om betaalbaar wonen beter beschikbaar te maken. SP-raadslid Erik Maassen is tevreden: “Dit was hard nodig. De wachtlijst voor sociale huurwoningen is inmiddels zeven jaar. Er waren de afgelopen jaren te weinig sociale huurwoningen beschikbaar voor woningzoekenden. De woningen die beschikbaar kwamen waren voor veel mensen te duur. Goed dat wethouder Bremer ingrijpt.”

 

In de Woonvisie is op aandringen van de SP vastgelegd dat woningcorporaties hun sociale huurwoningen niet meer mogen liberaliseren of verkopen. Het aantal sociale huurwoningen mag niet minder worden dan 2064, het huidige aantal. Voor de nieuwbouwprojecten van de komende jaren is vastgelegd dat er minimaal 30% sociale woningbouw, verdeeld over koop en huur, moet worden gerealiseerd.

 

Betaalbaar wonen

Corporaties mogen niet langer al hun huurwoningen voor de maximale prijs aanbieden op Woningnet. Om te verzekeren dat nieuwe huurders een betaalbare woning kunnen vinden, is in de Woonvisie vastgelegd dat de meeste woningen als betaalbare huurwoning worden aangeboden. Dat betekent dat zij niet onder 710,- maar onder 620,- worden aangeboden. Voor een deel van de huurders is dat echter nog steeds veel te duur. Daarom is op verzoek van de SP vastgelegd dat een deel van de woningen als goedkope huurwoning (tot 410,-) moet worden aangeboden.

 

Energiebesparing

Ook wordt op voorstel van de SP vastgelegd dat corporaties en commerciële verhuurders hun woningen energiezuiniger moeten maken. In 2020 moeten de corporatiewoningen gemiddeld energielabel B hebben. Nu is dat gemiddeld label D. Een voorstel dat de SP met GroenLinks, PvdA en D66 indiende om daarbij scherpe eisen te stellen werd aangenomen door de gemeenteraad.

 

Huurders betrekken

Deze Woonvisie wordt gebruikt om later in het jaar prestatieafspraken te maken met corporaties en huurders. Op verzoek van de SP gaat wethouder Bremer zich inspannen om huurders zo goed mogelijk te betrekken bij deze prestatieafspraken, bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij het vormen van een huursdersvereniging.

U bent hier