h

Algemene beschouwingen: Stel inwoners centraal

6 november 2015

Algemene beschouwingen: Stel inwoners centraal

Foto: gemeente voorschoten / www.voorschoten.nl

Tijdens de algemene beschouwingen heeft fractievoorzitter Erik Maassen hard uitgehaald naar het gemeentebestuur. Ondanks alle mooie woorden over inspraak is het afgelopen jaar veel misgelopen in de afspraken met bewonersgroepen. “Na jarenlang overleg komt de gemeente plotseling en eenzijdig de afspraken niet na. De gemeente, zeggen wijkverenigingen, is geen betrouwbare partner.”

 

Deze houding van de gemeente staat volgens Maassen in schril contrast met het gemak waarmee enkele ondernemers binnenkomen bij het gemeentebestuur. “Het lijkt er regelmatig op dat de wethouder economie zichzelf voornamelijk ziet als verlengstuk van de ondernemers.” Maassen rekende de raad voor dat ondernemers ook financiële voordelen krijgen, die echter niet terug te zien zijn in het creëren van banen: “Het aantal banen per 10.000 inwoners is de helft van het landelijk gemiddelde.”

 

Verkeersveiligheid

De SP diende bij de begroting een aantal voorstellen in. Verkeersveiligheid was daarbij een belangrijk thema. De SP vroeg om een onderzoek naar gevaarlijke oversteekpunten in Voorschoten. Wethouder Beimers gaat hiermee aan de slag in het kader van de verkeersvisie, waar aan wordt gewerkt. Ook vroeg de SP, samen met GroenLinks, opnieuw om actie om de Schoolstraat veiliger te maken. Volgens de SP is een verbod op fietsen tijdens winkelopeningstijden het meest voor de hand liggend. Het voorstel is aangehouden om wethouder Nieuwenhuizen (VVD) de mogelijkheid te geven aan de raad te laten zien wat hier de afgelopen jaren al aan is gedaan. Volgens de SP laat zij echter de oren te veel hangen naar enkele ondernemers die weinig oog hebben voor de veiligheid van voetgangers.

 

Zorg

De SP heeft gevraagd om een evaluatie van de decentralisaties in de zorg. In deze evaluatie moet specifiek aandacht zijn voor de visie van cliënten en cliëntenorganisaties. Wethouder Nieuwenhuizen wilde geen onderzoek, maar maakte wel duidelijk goed te willen luisteren naar cliënten en hun organisaties. Speciale aandacht vroeg Maassen voor de ondersteuning van mantelzorgers. Zij moeten via de stichting 'Voor Elkaar' goed worden ondersteund.

 

Wonen

Het aantal sociale huurwoningen in Voorschoten neemt al lange tijd af, terwijl het totaal aantal woningen toeneemt. Dat komt omdat veel sociale huurwoningen worden verkocht of als zij vrijkomen in de vrije sector worden verhuurd. Het voorstel van de SP om te garanderen dat het aantal sociale huurwoningen niet verder mag afnemen werd overgenomen door wethouder Bremer. De SP zal er op toezien dat dit inderdaad wordt uitgevoerd.

Reactie toevoegen

U bent hier