h

Opvang vluchtelingen vereist voldoende huurwoningen

18 september 2015

Opvang vluchtelingen vereist voldoende huurwoningen

De SP heeft in de gemeenteraad gepleit voor inspannning van de gemeente Voorschoten om noodopvang van asielzoekers en huisvesting van erkende vluchtelingen mogelijk te maken. Dit pleidooi werd door alle partijen in de raad ondersteund. Het gemeentebestuur bleek al voortvarend aan de slag te zijn.

 

De komst van vele vluchtelingen zorgt voor een humanitaire crisis. Er is directe opvang nodig voor mensen die helemaal niets meer hebben. Vanuit alle partijen in de gemeenteraad werd daarom opgeroepen om noodopvang te bieden als daarom wordt gevraagd. “Wees creatief, kijk of de gemeente leegstaande panden heeft die bruikbaar zijn,” riep SP-raadslid Erik Maassen het gemeentebestuur op. Burgemeester Staatsen antwoordde dat vaak alleen grote gebouwen geschikt zijn. In Voorschoten zijn geen panden die groot genoeg zijn. Er wordt nu samenwerking gezocht met andere gemeentes in de regio om enkele kleinere panden aan te bieden. Overigens is er geen verzoek voor noodopvang aan Voorschoten gedaan.

 

Tekort aan beschikbare huurwoningen

Asielzoekers die worden erkent als vluchteling hebben zo snel mogelijk een woning nodig, zodat hun plaats in het asielzoekerscentrum kan worden overgenomen. Hiervoor moeten gemeentes woningen ter beschikking stellen. Voorschoten moet in 2015 43 vluchtelingen huisvesten. Hiervoor worden sociale huurwoningen beschikbaar gesteld. Het probleem is dat daar al jaren een tekort aan is in Voorschoten.

 

In 2014 toonde de SP al aan dat het aantal huurwoningen in Voorschoten al jarenlang afneemt, terwijl de bevolking groeit. Eerder deze week bleek dat Voorschoten in de top tien staat van gemeentes met de langste wachtlijst voor sociale huurwoningen. Zeven jaar is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning. SP-raadslid Maassen riep wethouder Bremer op om ervoor te zorgen dat er voor alle woningzoekenden voldoende woningen beschikbaar zijn. “Het wordt nu duidelijk dat er grote tekorten zijn. Met onorthodoxe oplossingen kan je op korte termijn wel iets betekenen, maar de echte oplossing is bouwen, bouwen, bouwen.” Wethouder Bremer antwoordde hierop dat het komende jaar de wijk Starrenburg III eindelijk zal verrijzen. Hierin is 30% van de woningen sociale woningbouw.

 

Geen verkoop of liberalisatie

Daarnaast riep Maassen de wethouder op om de corporaties tijdelijk niet toe te staan om sociale woningen te liberaliseren of verkopen, zodat de voorraad sociale huurwoningen niet nog kleiner wordt. Wethouder Bremer antwoordde dat daar inmiddels al afspraken over zijn gemaakt met de corporaties die in Voorschoten actief zijn. “De voorraad sociale huurwoningen mag niet verder afnemen,” zei zij de raad toe.

U bent hier