h

Regionaal Meldpunt Zorg SP: melden heeft altijd zin!

11 januari 2015

Regionaal Meldpunt Zorg SP: melden heeft altijd zin!

Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel in de zorg. Veel taken van het Rijk zijn overgegaan naar de gemeente, maar zijn alle gemeenten daar klaar voor? Het is een mega-operatie onder grote tijdsdruk, terwijl tegelijkertijd zwaar wordt bezuinigd. De SP is ongerust over hoe het zal gaan met de zorg voor mensen in 2015. Niemand mag tussen wal en schip terechtkomen. Vanaf 19 januari 2015 is daarom het Regionaal Meldpunt Zorg van de SP open voor de regio Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en Voorschoten. 

Het meldpunt is vooral bedoeld voor mensen die zorg ontvangen, mantelzorgers en andere betrokkenen. Het gaat bijvoorbeeld om de regelingen voor hulp bij huishouden, dagbesteding, begeleiding, jeugdzorg, inloop psychiatrie en beschermd wonen. Een medewerker van de SP Hulpdienst schrijft uw klacht en uw gegevens op. De meldingen worden doorgegeven aan de gemeente en aan de landelijke SP-organisatie. De klachten worden anoniem behandeld. Bij veel voorkomende klachten kan er verdere actie worden ondernomen.

Melden heeft dus altijd zin!


Van dinsdag t/m vrijdag kunt u bellen tussen 9.00 en 16.00 uur naar:

071 - 521 91 53 of 071 - 888 26 80

Schriftelijk melden kan ook via de website van de lokale SP.


Zelf bezwaar maken?

Als u zelf bezwaar wilt maken tegen het stoppen of verminderen van het aantal uren huishoudelijke hulp, kunt u een voorbeeld-bezwaarschrift vinden op de website van de SP-Gouda: www.gouda.sp.nl 

U bent hier