h

Voorschoten krijgt een rechts bestuur

16 mei 2014

Voorschoten krijgt een rechts bestuur

Deze week heeft de gemeenteraad drie wethouders gekozen en ingestemd met het coalitieakkoord van de rechtse partijen VVD, ONS en CDA. De SP was kritisch tijdens de bespreking. SP-raadslid Erik Maassen vatte de visie van het akkoord als volgt samen: “De gemeente houdt zich vooral met enkele prestigeprojecten bezig, en verder moet u zich maar redden.”

Maassen maakt zich zorgen over de zaken waar in het coalitieakkoord vrijwel geen aandacht aan wordt besteed: armoedebestrijding, natuur- en milieubeleid, betaalbaar wonen en de aanpak van werkloosheid komen vrijwel niet in het stuk voor. “Wel wordt er gekozen voor prestigeprojecten als een jachthaven en het Deltaplein. De SP zou andere keuzes hebben gemaakt.”

De SP vindt het onbegrijpelijk dat VVD, ONS en CDA niets hebben laten doorrekenen. Er is geen doorrekening gemaakt van de financiële gevolgen van het programma. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Er is een lijst met plannen en stokpaardjes gemaakt, zonder enige onderbouwing. Niemand weet wat het kost, maar toch heeft de gemeenteraad ermee ingestemd. Zo bestuur je nog geen klaverjasvereniging, laat staan een gemeente.”

U bent hier