h

Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen

12 januari 2014

Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen

De SP heeft zijn verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Betaalbaar wonen, behoud van voorzieningen en goede zorg staan daarin centraal. Lijsttrekker Erik Maassen is tevreden over het programma: “Dit is een goed programma voor Voorschoten.”

Foto: de top 4 van de lijst, v.l.n.r. Thijs van der Horst, Elzelien van der Starre, Tina Pourjalili en Erik Maassen.

De SP pleit in zijn programma voor het terugdraaien van bezuinigingen op belangrijke voorzieningen zoals zwembad en bibliotheek en voldoende betaalbare woningen voor iedereen. In het geval de gemeente aanstuurt op een gemeentelijke herindeling, dan is de SP daar niet voor, behalve als met een referendum kan worden aangetoond dat de meerderheid van de inwoners wel voor herindeling is.

Goede zorg dichtbij

Zorg wordt een belangrijk onderwerp voor de gemeente. Veel zorg die nu landelijk wordt geregeld, komt binnenkort voor rekening van de gemeente. De SP wil dat in Voorschoten het recht op zorg behouden blijft bij deze overgang. Ook wil de SP dat het zorggeld alleen voor zorg mag worden ingezet. Zorg en thuiszorg wil de SP kleinschalig organiseren. Daarnaast pleit de SP voor een actief jongerenbeleid, waarin de jeugd echt centraal staat.

Geen prestigeprojecten

De SP wil geen geldverslindende prestigeprojecten. “Het plan voor het Deltaplein draaien we terug. Het huidige plan past niet in ons dorp, het lijkt wel 'Manhattan aan de Vliet'. Die vier miljoen euro kan voorschoten beter gebruiken als het in voorzieningen voor iedereen wordt geïnvesteerd,” aldus Maassen. De SP wil het groen in het dorp en erbuiten beschermen en wil daarom geen woonwijk in de Duivenvoordecorridor. 

Het volledige programma vindt u in de link hieronder.

U bent hier