h

Buurtenquête SP in Vlietwijk: meer speelruimte voor kinderen

16 januari 2014

Buurtenquête SP in Vlietwijk: meer speelruimte voor kinderen

De eerste resultaten van de buurtenquête van de SP in de Vlietwijk geven aan dat bewoners behoefte hebben aan meer speelruimte voor kinderen. Vooral in de omgeving van de voormalige Vlietschool is hier veel behoefte aan, omdat het oude schoolplein niet meer veilig is om te spelen.

Veel inwoners die de SP deze week sprak zijn tevreden over de leefbaarheid in de Vlietwijk. Maar een paar problemen worden breed gevoeld. De belangrijkste daarvan is het tekort aan speelruimte voor kinderen. SP-lijsttrekker Erik Maassen hoorde veel mensen erover beginnen: “De oude Vlietschool staat er nog, maar wordt niet meer gebruikt. De speeltoestellen worden niet meer onderhouden en zijn daarom gevaarlijk geworden. Maar dat is centraal in de Vlietwijk wel de enige plek waar kinderen kunnen spelen. Dat is nu niet meer veilig. Veel ouders vinden dat jammer.” De SP heeft in zijn verkiezingsprogramma opgenomen dat er meer speelveldjes in de Vlietwijk moeten komen.

Andere onderwerpen die mensen veel naar voren brachten in de enquête waren de hoge huren, het tekort aan uitlaatstroken met voorzieningen en het forse aantal inbraken in korte tijd. De buurtenquête loopt nog een aantal weken door en zal ook in andere wijken worden uitgevoerd.

U bent hier