h

SP Voorschoten: Onafhankelijk onderzoek naar Rijnlandroute

3 juni 2012

SP Voorschoten: Onafhankelijk onderzoek naar Rijnlandroute

Om voor eens en voor altijd vast te stellen of de verschillende varianten voor de Rijnlandroute eerlijk zijn vergeleken moet er een onafhankelijk onderzoek naar de vergelijking komen. Dat zei de Voorschotense SP-voorzitter Erik Maassen vrijdag tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten over de Rijnlandroute. Volgens Maassen zou de Randstedelijke Rekenkamer een juiste instantie zijn om dit onderzoek uit te voeren.


 Maassen constateerde dat het provinciebestuur de klachten uit Voorschoten nauwelijks serieus neemt. Hij riep de Statenleden daarom op om de klachten onafhankelijk te laten onderzoeken. In 2008 deed de Randstedelijke Rekenkamer ook een onderzoek naar de Rijnlandroute. Toen was er veel twijfel over de het MKBA-onderzoek dat de provincie had laten opstellen. Twee onderzoeksbureau´s maakten een second opinion die weinig heel liet va de provinciale onderzoek. De Randstedelijke Rekenkamer werd toen door Provinciale Staten gevraagd om een onafhankelijk oordeel over al deze onderzoeken te vellen.
 
Volgens SP-voorzitter Maassen is de huidige situatie vergelijkbaar. Van de toenmalige afloop zou de provincie volgens hem echter moeten leren. “Ondanks de harde kritiek op de MKBA, stemde een grote meerderheid van Provinciale Staten in met het onderzoek. Ik hoop dat bij een nieuw onderzoek de aanbevelingen wel worden opgevolgd.”
 
Maassen pleitte verder in de hoorzitting van Provinciale Staten voor het lokaal oplossen van de Leidse verkeersproblemen. “De SP vindt dat nut en noodzaak van de Rijnlandroute nooit zijn aangetoond. Maar als u zo nodig een weg wilt aanleggen, dan vinden wij dat Voorschoten hem niet mag horen, zien of ruiken.”

U bent hier