h

Uitkomsten SP meldlijn sociale dienst: Wachttijden, gebroken afspraken en chaos

9 maart 2012

Uitkomsten SP meldlijn sociale dienst: Wachttijden, gebroken afspraken en chaos

Onder cliënten van de sociale dienst leeft veel onvrede over de gevolgen van de fusie van de sociale diensten van Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Dat blijkt uit de resultaten van een meldlijn die de SP deze week open stelde. Wachttijden voor het telefonisch spreekuur zijn vaak langer dan tien minuten, dossiers raken zoek en er wordt niet teruggebeld. SP-voorzitter Erik Maassen is geschrokken van de uitkomsten: “Het ergste is dat gemaakte afspraken over sollicitatieplicht niet meer blijken te gelden. Dit kan echt niet.”De SP Voorschoten had de meldlijn opengesteld nadat diverse klachten over de gefuseerde sociale dienst de partij hadden bereikt. Uit de klachten blijkt onder andere dat het voor cliënten lastig en duur is om naar het nieuwe kantoor in Voorburg te reizen. Een afspraak in Voorschoten behoort echter niet tot de mogelijkheden. Veel klachten hebben betrekking op een slechte uitvoering: “We hebben mensen gesproken waarvan het dossier is kwijtgeraakt,” vertelt Maassen, “en mensen die er niet achter kunnen komen wie hun nieuwe klantmanager is. Maar ook mensen die bij een telefoontje tien minuten in de wacht worden gezet. Dat kost hun wel meteen flink wat belminuten. Ook hebben we vaker gehoord dat gemaakte terugbelafspraken niet worden nagekomen.”


 


Sollicitatieplicht

 


Het meest schrijnend vindt Maassen het eenzijdig terugdraaien van gemaakte afspraken over sollicitatieplicht. “Met sommige mensen van 63 of 64 had de sociale dienst van Voorschoten afgesproken dat ze de sollicitatieplicht niet voor hen zou gelden. Een reële afspraak, want deze mensen kunnen een jaar voor hun pensioen echt niet meer aan het werk komen. Nu hebben ze een nieuwe klantmanager, die zegt niets van deze afspraak te weten, en zijn ze toch opgeroepen.”


 


Gemeente weet van niets

 De SP vindt het heel opvallend dat de wethouder ondertussen blijft volhouden dat er niets aan de hand is. Kennelijk komen de klachten over de sociale dienst niet meer bij de gemeente Voorschoten terecht. Maassen: “Dit zie je vaker bij dit soort fusies: De gemeente heeft helemaal geen zicht meer op de uitvoering van het beleid. Dan kan je het nog zo mooi afspreken in het gemeentehuis, maar daar schieten de mensen dus niks mee op.”


 


Lees ook de rapportage van de meldweek.


 


 

U bent hier