h

Tomaat-o-meter over fusieplannen Voorschoten en Wassenaar

27 februari 2012

Tomaat-o-meter over fusieplannen Voorschoten en Wassenaar


Op zaterdagmiddag 25 februari 2012 stond de SP Voorschoten op het Treubplein. In het kader van de inmiddels bekende SP actie "Verbeteren Voorzieningen Voorschoten" werd het winkelende publiek naar hun mening gev=aagd over de fusie plannen met de Gemeente Wassenaar. Ook deze middag bleek wederom dat de het behouden en het verbeteren van de voorzieningen in Voorschoten leeft bij de burgers van Voorschoten.


Naast de vele korte en soms ook lange en verhitte discussies hebben 62 mensen een stem uitgebracht over de stelling: “Bent u voor de fusie met Wassenaar?” De uitslag van deze draagvlakmeting is dat 10 mensen voor de fusie met Wassenaar zijn en 52 mensen tegen zijn. Opmerkelijk is te noemen dat vrijwel alle mensen die positief stonden tegenover een fusie een duidelijk mits hadden; men was voor het behoud van de bestaande voorzieningen.
 
Één van de ja-stemmers was erg duidelijk: “alle voorzieningen moeten fysiek en psychisch dichtbij blijven, net zoals Burgermeeter Staatsen het ook heeft toegezegd tijdens de informatieavond  "Voorschoten toekomstbestendig" op 13 februari 2012.”
 
De meerderheid heeft dus nee gestemd. Veel van de nee-stemmers vinden echter wel dat als er een breed draagvlak is en er harde garanties worden afgegeven over het behoud van de bestaande voorzieningen dat men verdere samenwerking wel ziet zitten.
 
Wellicht dat deze actie een voorbeeld kan zijn voor het College en de gemeenteraad van Voorschoten; in gesprek gaan met en luisteren naar de burgers! 

U bent hier