h

Nieuwbouw Fortgensschool kan van start

25 april 2022

Nieuwbouw Fortgensschool kan van start

Foto: Robert Steenbergen

De gemeenteraad heeft ingestemd met de start van de nieuwbouw van de Fortgensschool. Een bedrag van 300.000,- is beschikbaar gesteld voor een voorbereidend onderzoek om de bouwplannen te maken. In dit voorbereidende onderzoek wordt ook onderzocht welke functies het gebouw zal krijgen. Als het onderzoek is afgerond ligt er een definitief bouwplan, waar de gemeenteraad nog over beslist.

Op voorstel van de SP wordt in het voorbereidend onderzoek duidelijk onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke voorzieningen voor de school, en aanvullende commerciële ruimtes. Er zijn namelijk plannen om het nieuwe gebouw te gebruiken als kindcentrum. Dat betekent dat er niet alleen een school in komt, maar ook een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Dat betekent dat er niet alleen ruimtes worden gebouwd voor de Fortgensschool, maar ook voor een commerciële aanbieder van buitenschoolse opvang. Op dit moment is de Fortgensschool daarover in gesprek met Norlandia B.V., een multinational met een jaarwinst van 40 miljoen euro.

SP-raadslid Erik Maassen wil daarom dat in het voorbereidende onderzoek duidelijk wordt uitgesplitst welke kosten voor de gemeente zijn, en welke kosten voor een commercieel bedrijf. “Het is niet de bedoeling dat de gemeente gesubsidieerd bedrijfspanden gaat bouwen. Als een deel van het nieuwe schoolgebouw voor commerciële diensten gaat worden gebruikt, moet daar ook een commerciële prijs voor worden gerekend. Dat moet voor de bouw duidelijk in kaart zijn gebracht.” Het voorstel van de SP werd met steun van alle partijen aangenomen. 

U bent hier