h

Maak zorg betaalbaar voor minima

26 november 2019

Maak zorg betaalbaar voor minima

Foto: Robert Steenbergen

De gemeente moet minima vrijstellen van de eigen bijdrage voor WMO-zorg. Dat stelt de SP voor in de gemeenteraad. Het gemeentebestuur stelt voor om het abonnementstarief voor WMO-zorg voor iedereen vast te stellen op 19,- per maand.

Het WMO-abonnement is nodig voor WMO-zorg zoal huishoudelijke ondersteuning. SP-raadslid Erik Maassen denkt dat niet iedereen 19,- per maand kan betalen. “Het gaat om 221,- per jaar. Voor veel mensen een klein bedrag. Maar als je elke euro moet omdraaien om rond te komen, is het veel geld.” De SP vindt dat de gemeente gebruik moet maken van de wettelijke mogelijkheid om minima uit te zonderen van de eigen bijdrage. Het gemeentebestuur wil dat niet.

“Wij willen niet dat minima afzien van zorg omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen,” legt Maassen uit. “Iedereen moet toegang hebben tot deze zorg, ook mensen met een lager inkomen. Wij willen niet dat mensen zorg gaan mijden vanwege de kosten.”

U bent hier